PTT selvitti päästökauppadirektiiviehdotuksen vaikutuksia Euroopan paperi- ja selluteollisuuteen

Tiedotteet |

Euroopan komission 23.1.2008 julkaisema ehdotus päästökauppadirektiivin uudistamisesta uhkaa aiheuttaa Euroopan sellu- ja paperiteollisuudelle mittavat vuotuiset lisäkustannukset.

Ehdotus päästökauppadirektiivin uudistamisesta nostaa kustannuksia kolmea kautta: mahdollisesta päästöoikeuksien huutokauppamenettelystä, sähkön hinnan noususta sekä raakapuun ja kierrätyspaperin hinnan noususta.

Jos Euroopan ulkopuoliset tärkeät metsäteollisuusmaat jäävät kansainvälisen päästövähennyssopimuksen ulkopuolelle, Euroopan sellu- ja paperiteollisuuden pitäisi pystyä nostamaan lopputuotteidensa hintoja noin 3–7 prosenttia pitääksensä tuloksensa nykyisellä tasolla. Tutkimuksessa todettiin, ettei tämä ole mahdollista tiukassa kilpailutilanteessa.

Jos Euroopan sellu- ja paperiteollisuus vapautetaan päästöoikeuksien huutokaupasta, kustannusten nousu on 4–9 prosenttia ja hinnankorotustarve 2–5 prosenttia.

Lue lisää PTT:n tutkimuksesta.

Katso myös Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunilan esitys tutkimuksen julkaisuun liittyneessä keskustelutilaisuudessa.