Prosessiteollisuuden uusi perustutkinto käyttöön syksyllä 2010

Tiedotteet |

Vuonna 2010 käynnistyvä prosessiteollisuuden uusi perustutkinto yhdistää paperi-, levy-, saha- ja kemianteollisuuden ammatilliset perustutkinnot.

Uusi tutkinto otetaan käyttöön 1.8.2010 kaikissa niissä keskiasteen ammatillisissa oppilaitoksissa, joissa aloja opetetaan.

Tavoitteena monitaitoisuus

Uudella tutkinnolla tavoitellaan monitaitoisuutta, minkä ansiosta tutkinnon suorittaneilla on aiempaa paremmat valmiudet toimia metsä- ja kemianteollisuuden eri tehtävissä. Ensimmäiset uuden tutkinnon suorittaneet osaajat valmistuvat vuonna 2013.

Ammatillisen perustutkinnon uudistuksella haetaan uutta osaamista ja monitaitoisuutta, mitä mm. tehtaiden automaatioasteen nousu sekä prosessien ja tuotannon tehokkuuden kehittyminen edellyttävät. Monitaitoisuudella tarkoitetaan vahvaa ”poikkitieteellistä” osaamista, jonka ansiosta tutkinnon suorittanut henkilö pystyy hoitamaan tuotannon lisäksi tavallisimmat häiriötilanteet esimerkiksi iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Paperiteollisuudessa työskennellään vuoroissa, jolloin yhden henkilön ei edellytetä osaavan kaikkea, vaan samaan vuoroon voidaan koota eri alojen osaajia. Monitaitoisuus tarkoittaa myös valmiutta siirtyä tehtävästä toiseen vuoron sisällä tai mahdollisuutta kouluttautua uusiin tehtäviin niin sovittaessa.

Painopiste prosessiteollisuuden yhteisessä osaamisessa

Uuden tutkinnon ammattiaineissa keskitytään prosessiteollisuuden yhteiseen, prosesseja tukevaan ja ylläpitävään osaamiseen. Lisäksi perusosaamista, kuten fysiikan ja kemian tietoja sekä turvallisuustaitoja vahvistetaan. Merkittävä osa uuden tutkinnon opinnoista on kaikille yhteisiä aineita esimerkiksi matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Toimialaosaamiseen paneudutaan opintojen loppuvaiheessa ja opintoihin kuuluvassa työssä oppimisessa.

Prosessiteollisuuden uuden tutkinnon tavoitteena on parantaa koulutuksen kiinnostavuutta ja joustavuutta, jotta koulutetut nuoret työllistyvät ja osaamista on helppo täydentää työn ohessakin. Prosessiteollisuuden uusi tutkinto parantaa myös koulutusresurssien käyttöä, kun prosessiteollisuudelle yhteistä, mutta eri ammatteihin annettavaa päällekkäistä koulutusta voidaan vähentää. Uusi tutkinto vastaa työelämän tarpeita entistä paremmin, sillä tuotantotehtävissä vaaditaan monitaitoisuutta ja vahvaa kykyä toimia ryhmässä.

Koulutuksen suunnittelussa on ennakoitu alan voimakas uudistuminen. Prosessiteollisuuden uuden perustutkinnon valmistelutyö aloitettiin kolme vuotta sitten. Uuden tutkinnon opetussuunnitelma valmistuu vuonna 2009 ja otetaan käyttöön 1.8.2010 kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa.

 Lisätietoja antavat:

Päivi Luoma, tutkimus- ja kehityspäällikkö, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö, Metsäteollisuus ry, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi, puh 09 132 6626

Päivi Turtiainen, järjestösihteeri, Paperiliitto, etunimi.sukunimi@paperiliitto.fi, puh. 09 708 9203