Prosessiteollisuuden perustutkinto uudistaa metsä- ja kemianteollisuuden ammatillisen koulutuksen

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden uudistuminen, työtehtävien monipuolistuminen ja mm. tehtaiden automaatioasteen kasvu muuttavat osaamistarpeita.

Prosessiteollisuuden perustutkinnosta valmistuu monipuolisia teollisuuden prosessiosaajia paperia ja puuta jalostavan teollisuuden ammatteihin.

Uusi prosessiteollisuuden perustutkinto käyttöön syksyllä 2010 

Uusi prosessiteollisuuden perustutkinto yhdistää paperi-, levy-, saha- ja kemianteollisuuden erilliset ammatilliset perustutkinnot yhdeksi tutkinnoksi. Kolmivuotista tutkintoa voi opiskella elokuusta 2010 alkaen ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen.

Uusi tutkinto antaa entistä paremmat eväät työelämään. Koulutuksen tuomaa osaamista voi hyödyntää monipuolisissa tehtävissä eri aloilla ja osaamista on helppo täydentää. Suuri osa opinnoista on kaikille yhteisiä. Merkittävä rooli on myös työssäoppimisella. 

Metsäteollisuuden ja sen toimintaympäristön muutos asettavat uusia vaatimuksia alan ammatilliselle peruskoulutukselle. Prosessiteollisuuden perustutkinto on esimerkki koulutuksen aktiivisesta ja ennakoivasta kehittämisestä, jotta Suomi on jatkossakin metsäklusterin vahva osaaja.