Pron on toimittava lakien mukaan myös työtaistelutilanteissa

Tiedotteet |

Työnantajapuoli käyttää vain laillisia toimenpiteitä turvatessaan tuotannon ja muiden henkilöstöryhmien töiden jatkumisen paperitehtailla yhden pienryhmän lakosta huolimatta. Työt eivät ole lakossa vaan työntekijät.

Ammattiliitto Pron on toimittava lakien mukaan myös työtaistelutilanteessa.

Ammattiliitto Pro varhensi tänään laittomasti paperiteollisuuden toimihenkilöiden lakkoa Stora Ensossa ja Metsäliitossa sekä jätti noudattamatta lakisääteistä 14 päivän ennakkoilmoitusaikaa. Pro osoittaa tahallista piittaamattomuutta ja on jo aiemmin syyllistynyt useisiin laittomuuksiin meneillään olevassa kiistassa.

"Pro jättää jatkuvasti ja järjestelmällisesti noudattamatta Suomen lakeja, mitä ei voi pitää millään tavalla asiallisena työmarkkinatoimintana eikä siitä tule selvitä seuraamuksitta. Pro ei kykene tällä hetkellä neuvottelemaan ja ajaa vastakkainasettelun jatkumista", sanoo Metsäteollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Jari Forss.

"Työnantajat käyttävät ainoastaan laillisia toimenpiteitä turvatessaan tuotannon ja muiden henkilöstöryhmien töiden jatkumisen tehtailla. Juuri tämän vuoksi on säädetty lakimääräinen velvoite ilmoittaa työtaistelutoimista 14 päivää aiemmin", muistuttaa Forss. 

Paperiteollisuuden toimihenkilöiden kiistan sovittelu on päättynyt tältä päivältä eikä uusista tapaamisista ole sovittu.

Metsäteollisuus ry on edelleen valmis solmimaan samantasoisen sopimuksen samoilla palkankorotuksilla kuin muidenkin henkilöstöryhmien kanssa on tehty.

Lisätietoja antaa:
Jari Forss, varatoimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, 
puh. 09 132 4440, 040 570 7652