Professori Bruce Lippke, Washingtonin yliopisto: Ilmastonmuutosta voidaan hidastaa lisäämällä puun käyttöä

Tiedotteet |

"Mitä enemmän metsät kasvavat ja mitä yleisemmin käytetään puutuotteita ja hiilidioksidisidonnaisia rakennusmateriaaleja sitä vähemmän syntyy hiilidioksidipäästöjä", sanoi professori Bruce Lippke, University of Washingtonista puhuessaan Helsingin yliopiston kansainvälisessä seminaarissa "Climate Change and the Environmental Performance of Wood" 18.10.2007.

 Lippken mukaan kasvavat metsät ovat tärkeitä kasvihuoneilmiön tasapainottajia, sillä elinvoimaiset puut sitovat itseensä hiilidioksidia, joka vapautuu vasta, kun puu lahoaa. Metsien kyky sitoa hiilidioksidia on kuitenkin rajallinen. Kun metsän kasvu hiipuu, tyrehtyy myös hiilidioksidin sitominen.

Sen sijaan puusta tehdyt tuotteet, esimerkiksi rakennusmateriaalit, ovat jo huomattavasti suurempia hiilivarastoja. Puutuotteilla voidaan myös korvata muita uusiutumattomia materiaaleja, joiden tuottamisessa syntyy runsaasti hiilidioksidipäästöjä.

 "Puurakenteet ja -kalusteet varastoivat hiiltä jopa satoja vuosia. Paperituotteissakin hiili pysyy sitoutuneena useita vuosia", sanoo asiantuntija Aila Janatuinen Metsäteollisuus ry:stä. "Puun käytön lisääminen on helpoin tapa vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. Voimme jokainen omilla valinnoillamme vaikuttaa ilmastonmuutokseen, puun valitseminen on ekoteko."

Professori Lippken mielestä puun käytön vaikutuksista ilmastonmuutokseen olisi syytä keskustella. "Puutuotteethan varastoivat hiilidioksidia huomattavan määrän ja niiden käyttö vain lisääntyy kasvavan rakentamisen myötä. Puun käytön edistäminen ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi on oikeutettua."

 Tuotteisiin sitoutuvan hiilidioksidin ympäristöarvoa on vaikea mitata rahassa. Lippke näkee puun lisääntyvällä käytöllä kiistattomat hyödyt ilmastonmuutoksen hidastamiseen, kunhan metsien hakkuissa otetaan huomioon niiden ekologiset ja sosiaaliset arvot.

Lisätietoja:

Aila Janatuinen, asiantuntija, saha- ja levyteollisuus, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6670, 040 539 6670

Anders Portin, johtaja, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6610, 040 586 6179