Pöyryn tutkimus: Energiakustannukset merkittävä kilpailukykytekijä metsäteollisuudelle

Tiedotteet |

Pöyryn tutkimuksen mukaan energiapoliittisilla ohjauskeinoilla on merkittävä vaikutus metsäteollisuuden energiakustannuksiin Euroopassa.

Eri maissa sijaitsevat tehtaat kilpailevat keskenään siitä, minne tuotanto sijoittuu. Kilpailu on jokapäiväistä myös yritysten eri maissa sijaitsevien yksiköiden välillä. Energiakustannukset ovat yksi merkittävä tekijä vertailtaessa energiavaltaisen teollisuuden eri maissa kohtaamia kustannuksia. Suomen kilpailukykyä rasittavat lisäksi pitkät kuljetusetäisyydet verrattuna keskellä päämarkkina-alueita sijaitseviin keskieurooppalaisiin tehtaisiin.

Eri EU-maissa on laajasti käytössä erilaisia energiapolitiikan ohjauskeinoja, joilla parannetaan kussakin maassa sijaitsevan teollisuuden kilpailukykyä. Keskeisimmät näistä ovat teollisuuden energiaverohuojennukset ja päästökauppakompensaatio. Pöyryn selvityksen mukaan sähkön ja polttoaineiden kokonaiskustannukset ovat Suomessa tällä hetkellä samalla tasolla tai korkeammat kuin monissa keskeisissä kilpailijamaissa Euroopassa. Lisäksi sähkön tulevat markkinahinnat näyttävät voivan kehittyä jatkossa kilpailijamaiden hyväksi, jolloin suomalaisten tehtaiden asema heikkenee entisestään.

Energiaveronpalautuksen poistaminen teollisuudelta nostaisi sähkön ja polttoaineiden hankintakustannuksia merkittävästi. Energian hinta nousisi tällöin huomattavasti korkeammaksi verrattuna moneen keskeiseen kilpailijamaahamme. Pöyryn selvityksen mukaan tällä on väistämättä vaikutuksia suomalaisten tehtaiden kannattavuuteen ja kilpailukykyyn kansainvälisillä markkinoilla.

Lisätietoja:
Jouni Punnonen, energiajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 720 4256

Jenni Patronen, Principal, Pöyry Management Consulting Oy, puh. 010 33 24330