Pj Kari Jordan Metsäteollisuus ry:n syyskokouksessa: Vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä on vahvistettava

Tiedotteet |
"Vientiin perustuvaa yritystoimintaa tulisi vahvistaa kaikin käytettävissä olevin toimin, ei taloudellisella tuella vaan markkinalähtöisesti kotimaisia toimintaolosuhteita parantamalla. Onko niin, että maassamme ei sittenkään ole aivan ymmärretty vientiteollisuuden merkitystä?", kysyi Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan tänään järjestön syyskokouksessa Helsingissä.

"Suomessa tehdään 100 miljoonan eurooppalaisen biotuotteet uusiutuvasta puusta. Metsäteollisuus aikoo tehdä ne jatkossakin. Tulevaisuus on kuitenkin erittäin vahvasti sidoksissa kotimaisten tuotantopanosten hintoihin ja niitä koskeviin poliittisiin päätöksiin. Vientiteollisuuden toiminta- ja investointimahdollisuuksia voidaan niin halutessa parantaa, vaikkakaan toistaiseksi tämän suuntaisia päätöksiä ei ole juurikaan nähty", sanoi Jordan.

"Taantuman jälkeisessä tilanteessa pärjäävät rakenteiltaan terveet ja reagointikykyiset yritykset. Myös kotimaisen toimintaympäristön on oltava kunnossa kilpailijamaihin nähden", hän muistutti.

Mahdollisuuksia on vahvistettava, ei leikattava jo etukäteen

"Energian saatavuus kilpailukykyiseen hintaan vahvistaisi yritysten luottamusta kotimaiseen toimintaympäristöön. Tässä valossa on erittäin huolestuttavaa, että maassamme ollaan kasvattamassa yritysten kustannustaakkaa kokonaisuutta hahmottamatta."

"Metsäteollisuuden sähköntarve kasvaa ja vuonna 2020 tarvitsemme sähköä 27-28 terawattituntia eli yhtä paljon kuin ennen taantumaa. Historiatietoon perustuvien trendiennustusten valossa ei pidä tehdä pitkän aikavälin energiapoliittisia linjauksia, joilla etukäteen jo leikataan vientiteollisuuden toimintamahdollisuuksia."

Hyvät menestymisen mahdollisuudet

"Suomen metsäteollisuuden menestymisen lähtökohdat ovat monilta osin hyvät. Ilmastomyönteisille, puusta jalostetuille biotuotteille ja tehokkaalle bioenergian tuotannolle on runsaasti kysyntää. Suomalaiset tehtaat ovat Euroopan parasta A-luokkaa. Meillä on myös tehokkaassa käytössä koko metsäklusterin osaamispääoma, ammattitaitoiset työntekijät sekä runsaasti kestävää raaka-ainetta", tiivisti Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Kari Jordan alan vahvuuksia.

Lisätietoja:
www.metsateollisuus.fi