Pikaiset keinot puumarkkinoiden parantamiseksi ovat tarpeen

Tiedotteet |

Metsäteollisuus kannattaa eilen valtiovallalle tehtyä ehdotusta selvittää keinoja, joilla puun tarjontaa saadaan parannettua nopeavaikutteisesti ja pysyvästi.

On tärkeää saada aikaan puolueeton selvitys, joka tuottaa konkreettisia toimenpide-esityksiä nykyisten ehdotusten rinnalle. 

Metsäteollisuus jakaa sahojen huolen puumarkkinoiden heikosta joustokyvystä sopeutua lopputuotemarkkinoiden muutoksiin. Tämä heikentää puuta käyttävän teollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Metsäalan yhteisenä tavoitteena tulee olla toimivat puumarkkinat ja kotimaisen puun käytön merkittävä lisääminen. Kotimaassa hyvin toimivat puumarkkinat ovat keskeinen edellytys sille, että metsäteollisuuden tuotteet ovat kilpailukykyisiä kansainvälisillä markkinoilla. Tällä hetkellä puumarkkinoiden toiminta ei ole kestävällä pohjalla, ja niiden parantamiseen tähtäävät keinot ovat riittämättömiä tai liian hidasvaikutteisia. Tarvitaan siis puumarkkinoiden toimintaa pikaisesti parantavia konkreettisia ehdotuksia.

Suomen metsäomistusta tulee viedä pikaisella aikataululla kohti ammattimaisuutta, jossa arvoketjun kaikilla toimijoilla on yhteinen tahto saada metsistä ja niiden käytöstä tuloa sekä pitää pyörät pyörimässä. Metsätalouden osalta tämä edellyttää lyhyellä tähtäimellä vähintään sivuelinkeinomaista toimintaa.

"Loogisin foorumi näiden tärkeiden asioiden jatkokeskustelulle on maa- ja metsätalousministeri Koskisen vetämä puumarkkinatyöryhmä, joka kokoontuu seuraavan kerran jo lokakuun alussa. Ryhmässä ovat jo valmiiksi edustettuina kaikki keskeiset markkinatoimijat", ehdottaa Metsäteollisuus ry:n metsä- ja ympäristöjohtaja Tomi Salo.

Lisätietoja antaa:
Tomi Salo, metsä- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6610, 045 875 8911