PEFC-metsäsertifikaatti laajenee Venäjälle

Tiedotteet |

Venäjän PEFC-metsäsertifiointijärjestelmää ryhdyttiin kehittämään ensimmäisen Suomen ja Venäjän välisen metsähuippukokouksen jälkeen vuonna 2002.

Työ on edennyt konkreettisesti nyt kun Venäjän kansallinen metsäsertifiointineuvosto luovutti maaliskuussa Metsäliiton tytäryhtiölle OOO Metsäliitto Podporozhjelle Venäjän ensimmäisen PEFC-sertifikaatin. Sertifikaatti koskee yrityksen Leningradin alueella sijaitsevaa noin 200 000 hehtaarin vuokrametsäaluetta. Tämä on ensimmäinen kansallinen sertifikaatti Venäjällä ja Venäjän hallinto on osoittanut sitä kohtaan suurta kiinnostusta.

Venäjälle perustettiin aluksi kaksi metsäsertifiointineuvostoa. Varsinainen kehitystyö pääsi vauhtiin vasta kun sertifiointineuvostot vuonna 2004 perustivat yhteisen sateenvarjo-organisaation, jolle siirrettiin Venäjän jäsenyys kansainvälisessä PEFC:ssä. Kansainvälinen PEFC akkreditoi eli hyväksyi vuosi sitten Venäjän kansallisen metsäsertifiointineuvoston standardin. Tämä on signaali markkinoille siitä, että PEFC -sertifiointi on nyt mahdollista Venäjällä myös muille toimijoille.

PEFC edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa. Suomen PEFC-järjestelmä on ollut käytössä jo 10 vuotta. Noin 95 prosenttia Suomen talouskäytössä olevista metsistä on sertifioitu PEFC:n mukaan. Suomen PEFC tekee yhteistyötä muiden maiden metsäsertifiointijärjestelmien kanssa. Eri maiden järjestelmät hyväksyvät vastavuoroisesti joukkoonsa sellaiset metsäsertifiointijärjestelmät, jotka läpäisevät PEFC:n arviointi- ja hyväksymisprosessin.

Hyväksyminen edellyttää, että kansallinen järjestelmä täyttää sekä asetetut metsänhoidon vaatimukset että kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n yleiset sertifiointijärjestelmien vaatimukset. PEFC:iin hyväksytyt järjestelmät voivat myöntää PEFC-merkin käyttöoikeuksia sellaisille yrityksille, joiden toiminta täyttää PEFC:n vaatimukset puuraaka-aineen alkuperän (chain of custody) seurannan suhteen. Merkin käyttöoikeuden saatuaan yritys saa käyttää merkkiä vastaavassa osuudessa tuotteistaan kuin sen hankkimasta puuraaka-aineesta on sertifioitu.

Lisätietoja:

Anneli Kotonen, Venäjä-koordinaattori,
puhelin 09 132 6642

Antti Otsamo, Metsäasioiden päällikkö,
puhelin 09 132 6679

PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

PEFC on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä, joka pyrkii edistämään kestävää metsätaloutta maailmanlaajuisesti.

Maailman metsistä 8 prosenttia on sertifioitu. Kaksi kolmasosaa näistä on sertifioitu PEFC -järjestelmän mukaan. Noin 220 miljoonan hehtaarin metsäalaa hoidetaan PEFC:n kansainvälisesti hyväksytyn kestävyysperiaatteen (Sunstainability Benchmark) mukaisesti.

Viime vuoden loppuun mennessä lähes 6 200 yritystä ja organisaatiota oli saanut PEFC Chain of Custody –sertifikaatin, joka osoittaa sitoutumista vastuulliseen puunhankintaan. Maailman Chain of Custody -sertifikaateista kolmasosa on PEFC:n myöntämiä.