Paperiteollisuuteen palkkasopu – Neuvottelut työehtosopimuksen nykyaikaistamisesta jatkuvat

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ovat päässeet neuvottelutulokseen työehtosopimuksen palkantarkistusneuvotteluissa jäljellä olevan sopimuskauden osalta.

Paperityöntekijöiden palkkoja korotetaan lokakuun 2007 alusta 1,9 prosentilla. Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta metsäteollisuus oli valmis tulemaan työntekijäosapuolta vastaan, jotta neuvotteluja työehtosopimuksen uudistamisesta päästään nopeasti jatkamaan.

"Alan tulevaisuuden kannalta oli erittäin tärkeää löytää yhdessä Paperiliiton kanssa tyydyttävä palkkaratkaisu. Uskon, että voimme jatkaa neuvotteluja työehtosopimuksen uudistamisesta rakentavassa hengessä", sanoo työmarkkinajohtaja Jari Forss Metsäteollisuus ry:stä.

Alalla on väistämättä edessä työehtosopimuksen uudistaminen ja toiminnan rajoitusten poistaminen. Suomen paperiteollisuuden on voitava ottaa käyttöön nykyaikaiset joustavat ja verkottuneet toimintatavat, jotka ovat käytössä muussakin teollisuudessa. Tämä edellyttää paperiteollisuuden työehtosopimuksen uudistamista ja toiminnan rajoitusten poistamista.

Korkeasuhdanteesta huolimatta metsäteollisuuden tilanne poikkeaa täysin kemian- tai teknologiateollisuuden vahvasta tuloksentekokyvystä. Metsäteollisuuden on karsittava kustannuksia, jotta alan suomalainen tuotanto pärjäisi kilpailussa.

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ovat neuvotelleet työehtosopimuksen uudistamisesta keväästä 2007 alkaen. Paperiteollisuuden työehtosopimus päättyy toukokuun 2008 lopussa.

Lisätietoja antaa:

Jari Forss, työmarkkinajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 4440, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

www.metsateollisuus.fi