Paperiteollisuuteen on solmittu uusi työehtosopimus

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ry ovat solmineet paperiteollisuuden työntekijöitä koskevan uuden työehtosopimuksen ajalle 1.6.2008 – 31.3.2010.

Alan palkkoja korotetaan vuositasolla noin 4 prosenttia, palkkausjärjestelmä uudistetaan ja parannetaan työntekijöiden turvaa rakennemuutoksessa. Nykyinen työehtosopimus päättyy toukokuun lopussa 2008.

Paperiteollisuudessa otetaan käyttöön uusi palkkausjärjestelmä, joka edistää työntekijöiden moniosaamista. Palkkausjärjestelmä antaa mahdollisuuden toimia monipuolisissa työtehtävissä ja kannustaa osaamisen kehittämiseen motivoivan palkkauksen ja koulutussuunnitelmien tuella. Uusi palkkausjärjestelmä parantaa työvoiman käytettävyyttä, mikä tukee alan liiketoimintaa.

Uusi työehtosopimus sisältää sentti- ja euromääräiset korotukset työntekijöiden palkkoihin ja on kustannusvaikutukseltaan vuositasolla noin 4 prosenttia per vuosi. Lisäksi uuteen sopimukseen sisältyy ratkaisuja, joiden avulla voidaan ottaa käyttöön monipuolisia työaikamalleja, lisätä työhyvinvointia sekä vahvistaa työntekijöiden turvaa rakennemuutoksessa.

"Mielestäni ratkaisu on varsin tasapainoinen kokonaisuus, jossa aidosti huomioidaan molempien osapuolten näkemykset. Sopimukseen sisältyy myös työntekijöiden kannalta lukuisia myönteisiä uudistuksia työsuhteen ehtoihin. Yhtenä sopimuksen tärkeänä tavoitteena on myös aidon yhteistyön lisääminen liitto- ja paikallistasolla. Siksi koen myönteisenä myös sen, että pääsimme hyvällä yhteistyöllä keskenämme sopuun jo hyvissä ajoin ennen vanhan sopimuksen umpeutumista ilman ulkopuolista apua ja ilman tilanteen kärjistymistä", sanoo puheenjohtaja Jouko Ahonen Paperiliitosta.

 "Olemme saavuttaneet yhdessä Paperiliiton kanssa merkittävän työmarkkinaratkaisun ennen työehtosopimuksen päättymistä. Ratkaisu tukee rakennemuutoksessa kamppailevan paperiteollisuuden kykyä reagoida markkinoiden muutokseen ja työntekijöiden osaamisen monipuolista kehittämistä. Käyttöön otettavalla uudella palkkausjärjestelmällä parannetaan niin työnantajan kuin työntekijöiden tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tämä on oikean suuntainen lähtökohta, josta on hyvä jatkaa alan kehittämistä yhdessä Paperiliiton kanssa”, sanoo työmarkkinajohtaja Jari Forss Metsäteollisuus ry:stä.

Lisätietoja antavat:

Puheenjohtaja Jouko Ahonen, Paperiliitto, puh: 0400 – 759 871

Työmarkkinajohtaja Jari Forss, Metsäteollisuus ry, puh: 040 – 570 7652

Syntynyt työehtosopimus koskee noin 20 000 paperiteollisuuden työntekijää.