Paperiteollisuuden työhyvinvointitutkimus on käynnistetty

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ja Paperiliitto ovat käynnistäneet yhteisen tutkimuksen paperityöntekijöiden työhyvinvoinnin osatekijöistä. Työhyvinvointi on tärkeää alalla, joka on uudistumassa voimakkaasti ja käy läpi poikkeuksellisen suuria muutoksia.

 

Työsuojelurahasto on myöntänyt 150 000 euroa kaksivuotiseen tutkimukseen, joka on suunnitellut ja toteuttaa Työterveyslaitos. Lisäksi mukana olevat yritykset osoittavat tutkimukseen henkilöstöresurssejaan.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää paperiteollisuuden työntekijöiden työhyvinvoinnin tila sekä tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijät ja sairauspoissaolojen syyt. Tutkimuksessa etsitään myös käytännössä koeteltuja hyviä toimintatapoja, joilla on onnistuttu parantamaan työhyvinvointia ja vähentämään poissaoloja. Tutkimus kestää kaksi vuotta ja sen on määrä valmistua vuoden 2009 loppuun mennessä, mutta tavoitteena on soveltaa saatuja tietoja käytäntöön jo aiemmin.

Tutkimuskohteiksi on valittu tehtaita kahdeksalta paikkakunnalta eri puolilta Suomea. Työhyvinvointia tutkitaan kyselyin, henkilökohtaisin haastatteluin, tapaustutkimuksin sekä työpajoissa yhdessä paikallisten toimijoiden, kuten työterveyshuollon kanssa.

Paperiteollisuuden työntekijöiden sairauspoissaolot ja työtapaturmat veivät 7,5 prosenttia säännöllisestä työajasta eli lähes 18 työpäivää henkilöä kohti vuonna 2006. Säännölliseen työaikaan lasketaan vuosilomat ja poissaolot. Keskimäärin teollisuudessa poissaolot asettuivat 6,7 prosenttiin.

Työnantajan kannalta poissaoloista aiheutuu ylimääräisiä työvoimakustannuksia, jotka kireässä kilpailutilanteessa heikentävät kannattavuutta. Työntekijän näkökulmasta on syytä selvittää, onko kaikki voitava tehty niin toipumisen edistämiseksi kuin työhyvinvoinnin ja elämänlaadunkin parantamiseksi.

Tutkimuksen Työhyvinvoinnin kehittäminen ja sairauspoissaolojen hallinta paperiteollisuudessa ohjausryhmän muodostavat ylilääkäri Jarmo Taipale Stora Ensosta puheenjohtajana, tutkimusta johtava dosentti Anneli Leppänen Työterveyslaitokselta; turvallisuuspäällikkö Jari Haijanen M-Realista/Metsä-Botniasta; tutkija Esa Kaitila Paperiliitosta; kehityspäällikkö, TTT Pauli Karjalainen UPM:stä; kehittämispäällikkö Tiina-Mari Monni Työturvallisuuskeskuksesta, työhyvinvointipäällikkö Juha Mutru Metsäteollisuus ry:stä, työsuojeluvaltuutettu Taisto Nieminen M-Realista, pääluottamusmies Ilkka Nokelainen Stora Ensosta, toimitusjohtaja Peter Rehnström Työsuojelurahastosta, työsuojelusihteeri Hannu Ulenius Paperiliitosta ja aluejohtaja Irma Welling Työterveyslaitokselta.

Lisätietoja antavat:

Anneli Leppänen, tiimipäällikkö, dosentti, Työterveyslaitos, puh: 0304 742 524

Jarmo Taipale, ylilääkäri, Stora Enso Oyj, puh. 020 462 4331

Juha Mutru, työhyvinvointiryhmän päällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 4457

Hannu Ulenius työsuojelusihteeri, Paperiliitto ry,                            puh. (09) 708 9230