Paperiteollisuuden työehtosopimusneuvottelut on käynnistetty

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry on tänään käynnistänyt työehtosopimusneuvottelut Paperiliiton kanssa liiketoimintaa tukevan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi kesäkuun 2008 alusta käynnistyvälle sopimuskaudelle.

 

Paperiteollisuuden työehtosopimus on nostettava keskeiseksi keinoksi tukea liiketoimintaa, kuten Suomessa on muilla aloilla tehty jo aiemmin. Vuosikymmenten kuluessa muotoutunut vanha työehtosopimus ei enää sovellu tähän päivään, jossa ala rakentaa kilpailukykyään uudelleen.  

"Sellu- ja paperitehtailla yhä useampi työntekijä pitää tärkeänä, että voi toimia monipuolisissa työtehtävissä ja laajentaa ammattitaitoaan. Vahva ammatillinen osaaminen parantaa työntekijän mahdollisuuksia työelämässä sekä lisää nuorten kiinnostusta alaa kohtaan. Kun uudistamme yhdessä Paperiliiton kanssa alan palkkausjärjestelmän, laajempi osaaminen on mahdollista toteuttaa myös käytännössä", sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jari Forss

"Meidän on Paperiliiton kanssa haettava keinoja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja aiempaa sujuvammin. Uuteen työehtosopimukseen pitää sisällyttää mahdollisuus ottaa tarvittaessa käyttöön verkottuneet toimintamallit ja käyttää ostopalveluja muun teollisuuden tapaan. Työpaikkojen säilymisen kannalta on tärkeää, että työehtosopimus auttaa reagoimaan paperiteollisuuden muuttuneisiin tarpeisiin. Välttämättömät muutokset on voitava tehdä ajoissa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa yritys voi reagoida muutoksiin, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on selvitä tilanteesta", kuvaa Forss työehtosopimuksen muutostarpeita.  

Uudistettu työehtosopimus on keskeinen keino auttaa suomalaisia yksiköitä kilpailemaan tasaväkisemmin investoinneista muiden toimintamaiden kanssa. Liiketoimintaa tukevalla työehtosopimuksella voidaan vaikuttaa tuottavuuteen ja kannattavuuteen. 

Liiketoimintaa tukevalla työehtosopimuksella voidaan edesauttaa mahdollisimman monen alan työpaikan säilymistä Suomessa. Työehtosopimuksella, jolla on perinteisesti ollut vahva asema, voidaan myös luoda yhtenäiset käytännöt siirryttäessä joustaviin toimintamalleihin.   

Lisätietoja: Jari Forss, työmarkkinajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 4440, www.metsateollisuus.fi