Paperiteollisuuden tulevaisuustyöryhmä sai työnsä päätökseen

Tiedotteet |

METSÄTEOLLISUUS RY                                        PAPERILIITTO RY

Joulukuussa 2005 työnsä aloittanut paperiteollisuuden tulevaisuustyöryhmä kävi läpi keskeisiä kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä kuten toimintaympäristön muutoksia, työllisyyden ja tuottavuuden muutoksia, alan kannattavuuskysymyksiä ja kustannusrakennetta sekä työaikaan, työvoimaan ja ansioihin liittyviä asioita. Työryhmä sai työnsä päätökseen määräaikaan mennessä toukokuun 2006 lopussa.

Paperiteollisuuden tulevaisuutta koskevan työryhmän perustamisesta päätettiin 1.7.2005 solmitussa paperiteollisuuden työehtosopimuksessa. Tulevaisuustyöryhmän työ käynnistettiin 19.12.2005 ja se on kokoontunut kuusi kertaa. Työryhmätyöskentelyä on johtanut valtiosihteeri Raimo Sailas ja siinä on ollut mukana laaja työmarkkinaosapuolten edustus.  "Toimialan tilanne ja tulevaisuuden haasteet" -raportin valmistelua on johtanut tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila ETLAsta.

Tulevaisuustyöryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja:  Valtiosihteeri Raimo Sailas

Paperiliitto ry:

Puheenjohtaja Jouko Ahonen
Liittosihteeri Petri Vanhala
Sihteeri Sauli Kovanen
Ekonomisti Esa Mäisti
Pääluottamusmies Ilkka Nokelainen, Stora Enso
Työsuojeluvaltuutettu Raimo Viljanen, UPM-Kymmene
Pääluottamusmies Jari Heikkilä, M-real

Metsäteollisuus ry:

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene
Hallituksen varapuheenjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto
Hallituksen varapuheenjohtaja Kai Korhonen, Stora Enso
Toimitusjohtaja Anne Brunila
Työmarkkinapolitiikan johtaja Arto Tähtinen

Keskusjärjestöjen edustus:

Puheenjohtaja Lauri Ihalainen, SAK
Toimitusjohtaja Leif Fagernäs, EK

Asiakkaiden edustus:

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo, Sanoma WSOY

Työryhmän sihteerit:        

Lakimies Juha Koivisto, Paperiliitto ry
Viestintäjohtaja Helena Aatinen, Metsäteollisuus ry

Tietopohjatyöryhmä

Tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila, ETLA, puheenjohtaja

Paperiliitto ry:

Ekonomisti Esa Mäisti
Sopimussihteeri Juhani Siira

Metsäteollisuus ry:

Pääekonomisti Esa-Jukka Käär
Asiamies Matti Somervuori
Asiamies Juha Sutela

Muut jäsenet:

Apulaisjohtaja Matti Viialainen, SAK
Erikoistutkija Lauri Hetemäki, Metla
Tutkimuskoordinaattori Eero Lehto, Palkansaajien tutkimuslaitos

Tietopohjatyöryhmän sihteerit:

Lakimies Juha Koivisto, Paperiliitto ry
Manager Päivi Luoma, Metsäteollisuus ry

_______________________________________________________

LIITE TIEDOTTEESEEN 12.6.2006

PAPERITEOLLISUUDEN TULEVAISUUSTYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO

Paperiteollisuuden tulevaisuutta koskevan työryhmän perustamisesta päätettiin 1.7.2005 solmitussa paperiteollisuuden työehtosopimuksessa seuraavalla toimeksiannolla:

”Paperiteollisuuden toimintaympäristön muutokset

Valtioneuvoston kanslia asetti 26.1.2004 selvityshankkeen suomalaisen työn ja tuotannon menestystekijöistä maailmantalouden murroksessa (globalisaatiohanke). Eräänä hankkeen tehtävänä oli myös tukea työmarkkinajärjestöjen menestystekijöitä koskevaa toimialakohtaista vuoropuhelua. Vuoropuheluilla edistetään toimialan työllisyyden, kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehittämistä.

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ry osallistuivat kansallisen globalisaatiohankkeen vuoropuheluun. Järjestöjen esittämät arviot lisääntyneen kilpailun ja kansainvälistymisen aiheuttamista muutospaineista ja ehdotukset niiden aiheuttamista toimenpiteistä olivat osa selvityshanketta.

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ry jatkavat vuoropuhelua. Järjestöt tuottavat tietoa globalisaation aiheuttamien paperiteollisuuden toimintaympäristön muutosten havaitsemiseksi. Edellä todettu huomioon ottaen osapuolet selvittävät mahdollisuuksia paperiteollisuuden työllisyyden, tuottavuuden ja toimivien työpaikkakohtaisten ratkaisujen ja hyvien käytäntöjen edistämiseksi. Myös luottamusta ja työehtosopimustoimintaa kehittämällä voidaan tukea muutoshaasteisiin vastaamista työpaikoilla ja siten koko toimialalla.

Tässä tarkoituksessa liitot asettavat työryhmän niin, että se voi aloittaa työskentelynsä 15.9.2005 alkaen. Työryhmän työskentelyyn kutsutaan liittojen edustajien lisäksi työ-markkinoiden keskusjärjestöjen, valtiovallan ja paperiteollisuuden asiakaskunnan edustajia. Liitot valitsevat työryhmän puheenjohtajaksi henkilön, joka on perehtynyt talouden kansainvälistymisen sekä kilpailun lisääntymisen aiheuttamiin vaikutuksiin työ- ja elinkeinoelämässä sekä kaksi sihteeriä, joista toinen on Metsäteollisuus ry:n ja toinen Paperiliitto ry:n nimeämä.

Työryhmä valmistaa toimeksiantoonsa perustuvat ehdotuksensa ja kannanottonsa Metsäteollisuus ry:lle ja Paperiliitto ry:lle 31.5.2006 mennessä.”

Paperiteollisuuden tulevaisuustyöryhmän raportti "Paperiteollisuus – toimialan tilanne ja tulevaisuuden haasteet"