Paperiteollisuuden tulevaisuustyö alkaa

Tiedotteet |

METSÄTEOLLISUUS RY                       PAPERILIITTO RY

Paperiteollisuuden työnantaja- ja työtekijäpuolen yhteinen tulevaisuustyöryhmä on aloittanut työnsä. Työryhmän järjestäytymis- käynnistyskokous pidettiin tänään 19.12.2005. Työryhmätyöskentelyä johtaa valtiosihteeri Raimo Sailas valtiovarainministeriöstä. Paperialan tulevaisuutta koskevan vuoropuhelun käynnistämisestä päätettiin 1.7.2005 solmitussa paperiteollisuuden työehtosopimuksessa. Työ on tarkoitus saattaa päätökseen kevään 2006 kuluessa.

Vuoropuhelun puitteissa järjestöt tuottavat tietoa globalisaation aiheuttamien paperiteollisuuden toimintaympäristön muutosten havaitsemiseksi. Osapuolet selvittävät myös mahdollisuuksia edistää paperiteollisuuden työllisyyttä, tuottavuutta sekä toimivia työpaikkakohtaisia ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä.

Laaja työmarkkinoiden ja asiakkaiden edustus mukana

Paperiteollisuuden globalisaatiotyöryhmässä Paperiliiton johtoa edustavat puheenjohtaja Jouko Ahonen, liittosihteeri Petri Vanhala ja sihteeri Sauli Kovanen, suunnittelusihteeri Esa Mäisti sekä Paperiliiton liittotoimikunnan jäsenet Ilkka Nokelainen, Raimo Viljanen ja Jari Heikkilä.

Metsäteollisuus ry:n edustajia ovat järjestön hallituksen puheenjohtaja, joka on vuoden 2005 loppuun johtaja Pekka Laaksonen Stora Ensosta ja vuoden 2006 alusta alkaen UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen. Työryhmässä toimivat myös hallituksen varapuheenjohtaja Metsäliitto-yhtymän pääjohtaja Kari Jordan ja vuoden 2006 alusta johtaja Kai Korhonen Stora Ensosta. Työryhmään kuuluvat myös Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Poranen vuoden 2005 loppuun ja vuoden 2006 alusta aloittava toimitusjohtaja Anne Brunila sekä asiantuntijajäsenenä työmarkkinajohtaja Arto Tähtinen.

Globalisaatiotyöhön ovat lupautuneet osallistumaan myös SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen ja EK:n toimitusjohtaja Leif Fagernäs. Lisäksi työskentelyyn kutsutaan asiakkaiden edustajia tarpeen mukaan.

Tietopohjatyötä johtaa Pekka Ylä-Anttila ETLAsta

Globalisaatiota koskevaa aineistoa tuottaa tietopohjatyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila ETLAsta. Paperiliittoa työryhmässä edustavat Esa Mäisti sekä sopimussihteeri Juhani Siira. Metsäteollisuus ry:stä tietopohjatyöryhmän työhön osallistuvat pääekonomisti Esa-Jukka Käär ja työmarkkinaekonomisti Matti Somervuori sekä työmarkkinajuristi Juha Sutela.

Tietopohjatyöryhmän työhön kutsutaan tarpeen mukaan täydentävää näkemystä keskusjärjestöistä ja tutkimuslaitoksista. Työryhmä selvittää erityiskysymyksiä työskentelemällä pienemmissä kokoonpanoissa.

Ohjausryhmän sihteereinä toimivat Paperiliiton puolelta lakimies Juha Koivisto sekä Metsäteollisuus ry:n puolelta viestintäjohtaja Helena Aatinen. Tietopohjatyöryhmän sihteereinä toimivat Paperiliiton Juha Koivisto sekä Metsäteollisuus ry:n Päivi Luoma.

19.12.2005

Lisätietoja antavat:

Arto Tähtinen
Johtaja, työmarkkinapolitiikka
Metsäteollisuus ry,
puh. (09) 132 4442
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Jouko Ahonen
Puheenjohtaja
Paperiliitto ry
puh. (09) 7089 241