PAPERITEOLLISUUDEN TULEVAISUUS SUOMESSA VAHVISTUU VAIN YHTEISIN PONNISTUKSIN

Tiedotteet |

Laittomat lakot heikentävät paperiteollisuuden toimintamahdollisuuksia Suomessa. Alan on itse ja yhdessä toimien löydettävä keinot turvata paperiteollisuuden jatkuvuus Suomessa. Vain elinvoimaiset ja kilpailukykyiset tehtaat voivat tarjota työtä ja toimeentuloa suomalaisille paperintekijöille myös tulevaisuudessa.

"Tämä ei ole oikea keino taistella paperiteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja työpaikkojen puolesta. Työnantajien ja työntekijöiden on yhdessä haettava toimintatavat, joilla alan kilpailukykyä parannetaan. Tehtaiden alasajo ja laittomat toimintamuodot lisäävät kannattavuuspaineita ja nopeuttavat työpaikkojen katoa", sanoo toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry:stä.

Brunila pitää tilannetta erittäin vakavana ja valitettavana. Laittomat lakot eivät edistä hyvin alkanutta yhteistyötä ja vuoropuhelua paperiteollisuuden tulevaisuustyöryhmässä, jonka odotetaan saavan työnsä päätökseen toukokuun 2006 loppuun mennessä. Paperiteollisuuden tulevaisuustyöryhmästä ja vuoropuhelun jatkamisesta päätettiin 1.7.2005 solmitussa työehtosopimuksessa.

Vuonna 2005 Suomen metsäteollisuusyritysten kannattavuus heikkeni edelleen. Tulos ennen veroja oli vain niukasti plussalla ja sijoitetun pääoman tuotto painui 1,4 prosenttiin. Paperiteollisuuden kannattavuuden parantaminen edellyttää uusia, aiempaa joustavampia toimintamahdollisuuksia sekä kannattamattoman toiminnan tervehdyttämistä.

Raaka-aineen tasainen saatavuus ja hinta, työvoimakustannukset, energian hinta ja saatavuus, kuljetuskustannukset, kysynnän kasvu Aasiassa sekä paperin laskeva hintakehitys ohjaavat suomalaisen paperiteollisuuden investointipäätöksiä. Vaaka painuu lopulta sinne, missä nämä kysymykset voidaan ratkaista kustannustehokkaasti, joustavasti ja kestävästi.

Tiedotustilaisuuden aineisto.pdf

Lisätietoja antaa:

Arto Tähtinen, johtaja, työmarkkinapolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 4442, sähköposti: etunimi.sukunimi@forestindustries.fi