Muistiinpanovälineet

Paperiteollisuuden toimihenkilösopimus uudistuu ja lisää paikallista sopimista

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoesityksen maanantaina. Vuonna 2018 sopimus korottaa palkkoja keskimäärin 1,55 prosenttia ja seuraavana vuonna 1,6 prosenttia, joka vastaa niin sanottua yleistä linjaa. Palkkaratkaisun kohdentamisesta voi paikallisesti sopia noin puolet.

Metsäteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro neuvottelivat sunnuntaina valtakunnansovittelijan johdolla paperiteollisuuden toimihenkilösopimuksesta. Sopimuksen piirissä on noin 2 400 toimihenkilöä.

”Ratkaisu sisältää yrityksille tarpeellisia, kilpailukykyä parantavia uudistuksia toimihenkilöiden työehtoihin ja lisää paikallista sopimista”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

Kokonaisuus pitää sisällään vastaavia muutoksia kuin paperiteollisuuden uusi työehtosopimus. Näitä ovat muun muassa joulun ja juhannuksen ajan seisokkikäyntiin liittyvät alemmat palkkakustannukset ja takaisinottoajan lyhentyminen työsopimuslain mukaiseksi. Lisäksi lomautustilanteissa ilmoitusaika lyhenee neljästä kahteen viikkoon.

Sopimuskausi kestää 24 kuukautta laskettuna edellisen sopimuksen päättymisestä. Sopimuksen ensimmäisen vuoden yleiskorotus on niin sanottu sekalinjainen. Siinä suurin korotus kohdentuu matalimpiin palkkoihin. Tämä on otettu huomioon korotuksen tasossa.

Lisätietoja: työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen, Metsäteollisuus ry, puh. 040 503 2353