Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuskiistassa ei löytynyt ratkaisua

Tiedotteet |

Paperiteollisuuden toimihenkilöitä koskevassa työehtosopimuskiistan sovittelu ei ole tänään edennyt ja alaa uhkaa Toimihenkilöunionin ilmoittama lakko.

Metsäteollisuus on aiemmissa neuvotteluissa tarjonnut Toimihenkilöunionille yhtä hyvää sopimusta kuin muillekin henkilöstöryhmille, joiden kanssa sopimukset on solmittu jo aiemmin.

 "Lakko vaikeuttaa metsäteollisuuden tilannetta entisestään samalla kun ala kamppailee raaka-aineen saatavuuden ja muutoinkin heikentyneen kustannuskilpailukyvyn kanssa. Muita liittoja suuremmat vaatimukset eivät ole oikeutettuja, koska neuvotteluissa ei ole niiden vastapainoksi löydetty tuottavuutta parantavia toimia siten kuin muiden työntekijäryhmien sopimuksissa" sanoo työmarkkinajohtaja Jari Forss Metsäteollisuus ry:stä.

 "Toimihenkilöunionin muita liittoja suuremmat palkkavaatimukset eivät ole realistisia. Olemme selvittäneet 2000-luvulla työssä olleiden toimihenkilöiden todellisen palkkakehityksen, joka vastaa täysin paperityöntekijöiden palkkakehitystä. Selvitystemme mukaan myös esimiehet ansaitsevat alaisiaan enemmän. Paperiteollisuuden toimihenkilöiden palkat ovat jo teollisuuden parhaimmistoa."

 "Työehtosopimuskysymyksiin on haettava ratkaisua neuvottelupöydässä. Meidän on yhdessä löydettävä keinot, joilla parannetaan alan toimintamahdollisuuksia. Muut tiet johtavat umpikujaan", sanoo Forss.

Suomen sellu- ja paperiteollisuudessa on yhteensä vajaat 5000 toimihenkilöä. Suomessa toimii 40 paperi- ja kartonkitehdasta sekä 38 massatehdasta, jotka valmistavat sellua ja mekaanista massaa. 

Lisätietoja:
Työmarkkinajohtaja Jari Forss
puh.  040 570 7652

 

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 200 000 suomalaista. Metsäteollisuus tarjoaa toimeentuloa ja elinvoimaisuutta myös maamme haja-asutusalueille. Suomen metsäklusteri tuo kolmanneksen maamme nettovientituloista.

Tilaa metsäteollisuuden uutiskirje – tuoreimmat uutiset ja taustat alalta nopeasti suoraan omaan sähköpostiisi. Tilaa osoitteessa www.metsateollisuus.fi /  Uutiset 3 minuutissa!