Paperiteollisuuden toimihenkilöiden tes-neuvottelut

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry ja Toimihenkilöunioni neuvottelevat paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Voimassa oleva sopimus päättyy toukokuun lopussa.

 

Metsäteollisuus on valmis tekemään Toimihenkilöunionin kanssa työehtosopimuksen samoilla ehdoilla kuin muidenkin metsäteollisuuden työntekijäliittojen kanssa on jo aiemmin tehty.

Toimihenkilöunionin palkka- ja muut vaatimukset ovat ylittäneet huomattavasti sen tason, millä työehtosopimuksia on tällä neuvottelukierroksella tehty. Tämän vuoksi neuvotteluissa ei ole edistytty.

Esimerkiksi Paperiliiton kanssa solmittiin työehtosopimus, johon sisältyy lukuisia työhyvinvointia ja rakennemuutoksessa työstä työhön siirtymistä tukevia elementtejä.

Toimihenkilöitä koskevat työehtosopimusneuvottelut jatkuvat.