Paperiteollisuuden laittomat lakot tutkintaan pelisääntöjen selkeyttämiseksi

Tiedotteet |

Paperiteollisuuden työnantajat ovat jättäneet viime kevään työtaisteluista kolme tutkintapyyntöä poliisille.

"Haemme oikeudelta ennakkotapausta, joka selventäisi lain, yhteisten pelisääntöjen sekä työrauhavelvoitteiden noudattamista. Viime kevään työmarkkinakiistan aikaan useista työtaisteluista ei ilmoitettu 14 vuorokautta aiemmin, vaikka laki niin edellyttää. Toimintatapojen selkeyttämiseksi on tarpeen selvittää, ovatko lakkoilmoituksen antaneet tai lakkopäätöksen tehneet syyllistyneet työriitalain vastaiseen rikkomukseen", sanoo työmarkkinapolitiikan johtaja Arto Tähtinen työnantajia edustavasta Metsäteollisuus ry:stä. Työriitalain mukaan ennakkoilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata sakkorangaistus.

Tutkintapyyntöjä on jätetty vain lakoista, joista pääluottamusmies tai ammattiosasto on ilmoittanut selkeästi. Muiden lakkojen tai ulosmarssien lainmukaisuutta ei ole lähdetty vielä tässä vaiheessa selvittämään.

Paperiliiton ammattiosastot järjestivät Paperiliiton julistaman ylityökiellon aikana huhtikuun alusta toukokuun puoliväliin noin 220 laitonta lakkoa. Paperiliiton julistama ylityökielto aiheutti lisäksi saman verran koneiden ylös- ja alasajoja.

Työriitalain vastaisesti lakkoon ryhtyminen on asianomistajarikos. Asianomistajia ovat tässä tapauksessa Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset, joissa laittomat lakot on toimeenpantu.

Edellisen kerran paperiteollisuuden työnantajat veivät laittomia lakkoja tutkintaan vuonna 1995. Silloin Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto kuitenkin solmivat sopimuksen ennakkoilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta ja rikostutkinnat keskeytettiin Paperiliiton luvattua huolehtia lain noudattamisesta.

23.9.2005

Lisätietoja:

Arto Tähtinen, johtaja, työmarkkinapolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 4442, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliiton sopimus lakkojen ennakkoilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta vuodelta 1995 (160 kilotavua)