Paperin tuotanto laski, muissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä kasvua

Tiedotteet |

Suomessa tuotettiin paperia tammi-syyskuussa 5,0 miljoonaa tonnia, jossa laskua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon oli 2,3 %. Kolmannella neljänneksellä paperin tuotanto oli 1,7 miljoonaa tonnia eli noin 1 % edellisvuotta vähemmän.

”Paino- ja kirjoituspaperien kysyntä on heikentynyt jo pitkään erityisesti kehittyneillä markkinoilla digitalisaation seurauksena ja tämä heijastuu paperin tuotantoon”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Sen sijaan muuttuneet kulutustottumukset vaikuttivat positiivisesti kartongin kysyntään. Verkkokaupan kasvu lisää kartonkipakkausten kysyntää, samoin uusiutuvasta materiaalista valmistettujen kartonkipakkausten yleistyminen muovipakkausten korvaajana. Kartonkia tuotettiin tammi-syyskuussa 2,7 miljoonaa tonnia eli 7,9 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla edellisvuonna. Heinä-syyskuussa kartonkia tuotettiin 0,9 miljoonaa tonnia, jossa kasvua oli 9 % edellisvuoden vertailujaksosta.

Havusahatavaran tuotanto tammi-syyskuussa kasvoi 5,9 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 8,9 miljoonaa kuutiometriä. Erityisesti kuusisahatavaran osalta Kiinan merkitys vientimarkkinana on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Havusahatavaran tuotanto pysyi kolmannella kvartaalilla samalla tasolla kuin edellisvuoden vertailujaksolla ja oli 2,6 miljoonaa kuutiometriä.

Vanerin tuotanto kasvoi tammi-syyskuussa 10,3 % ja oli 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Heinä-syyskuussa vaneria tuotettiin 0,3 milj. kuutiometriä eli 16 % edellisvuotta enemmän. Vanerin loppukäyttö kohdentuu pääasiassa rakentamiseen, kuljetusvälineiden lattioihin ja LNG-tankkereihin. Erityisesti uudis- ja korjausrakentamisen piristyminen Euroopassa heijastui positiivisesti vanerin tuotantoon.

Sellua tuotettiin tammi-syyskuussa 5,7 miljoonaa tonnia eli 2,3 % edellisvuoden vertailujaksoa enemmän. Suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat investoineet viime vuosina merkittävästi sellukapasiteettiin, mutta nämä eivät vielä näy täysimääräisinä tuotannoissa. Heinä-syyskuussa sellua tuotettiin 1,9 miljoonaa tonnia eli 5 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Suomalaisten metsäteollisuusyritysten markkinat ovat tuoteryhmästä riippuen pääasiassa Euroopassa ja Aasiassa. Suomalaisten tuottajien kilpailukykyä erityisesti paperiteollisuudessa rasittavat korkeat tuotantokustannukset sekä pitkät kuljetusmatkat verrattuna keskeisiin kilpailijamaihimme Ruotsiin ja Saksaan.

”Suomessa toimivat metsäteollisuusyritykset tuovat maahan merkittävää taloudellista hyvinvointia maksamalla veroja, työllistämällä ja käyttämällä kotimaista raaka-ainetta. Yli viidennes Suomen tavaraviennistä on metsäteollisuustuotteita. Suomessa toimivat yritykset tarvitsevat symmetriset toimintaedellytykset kilpailijamaihin verrattuna, jotta Suomi pysyy houkuttelevana ja kilpailukykyisenä sijaintipaikkana teolliselle tuotannolle ja investoinneille”, sanoo Timo Jaatinen.

Lisätietoja antaa

Maarit Lindström

Johtaja, pääekonomisti

040 531 8262