Paperille uusi työehtosopimus – tuottavuuden parantamista jatkettava

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen paperiteollisuuden työntekijöiden työehtosopimukseksi tänään perjantaina 1. heinäkuuta. Sopimus astuu voimaan heti, ja se koskee noin 24 000 työntekijää. Myös paperiteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on lopullisesti hyväksytty torstaina 30.6.2005. Sellu- ja paperikoneita aletaan käynnistää vaiheittain tänään perjantaina illalla. Tuotanto palautuu normaaliksi kaikilla tehtailla arviolta viikon kuluessa.

"Työehtosopimus tukee Suomen paperiteollisuuden kilpailukyvyn kehittämistä, antaa mahdollisuuksia uudistaa alan toimintatapoja sekä vakauttaa toimintaolosuhteita nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Edistyimme teollisuuden toimintaedellytysten kannalta tärkeimmissä tavoitteissamme, kuten paikallisen sopimisen lisäämisessä", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Poranen.

"Suomen metsäteollisuuden kehittäminen maailman huipulla on vaativaa. Se ei onnistu ilman osaavaa työvoimaa, muttei ilman kilpailukyvyn vaalimistakaan. Jatkossa menestyminen edellyttää lisää työtä ja nyt sovittujen asioiden toteuttamista", hän jatkaa.

Uusi kolmevuotinen työehtosopimus mahdollistaa koneiden ympärivuotisen käynnin, mikä parantaa tuottavuutta. Tehtaiden huoltotoiminta on myös mahdollista järjestää tuotannon ja markkinoiden tarpeiden mukaan.

Kilpailukyvyn kehittämiseksi alihankinnasta sovitaan paikallisesti. Nyt solmitulla sopimuksella varmistetaan kiistakysymyksissä asioiden puolueeton käsittely.

Palkankorotukset ovat tupo-linjan mukaiset. Tänä vuonna tuntipalkkoja korotetaan keskimäärin 2,5 prosenttia. Ensi vuoden kesäkuussa tuntipalkkoja korotetaan 1,9 prosenttia.

Kolmivuorotyössä voidaan ottaa käyttöön uusi työaikamuoto, joka tutkitusti lisää työntekijöiden hyvinvointia. Loma-aikoina voidaan sopia paikallisesti nelivuorojärjestelmästä, jolloin työtä tehdään pienemmällä miehityksellä ja yksi vuoro on lomalla yhtä aikaa. Paperinjalostustehtaissa voidaan sopia paikallisesti viikonlopputöistä.

Työaikakysymyksissä jatketaan vuoropuhelua Paperiliiton kanssa. Osapuolet ovat perustaneet työryhmän selvittämään nyt sovitun kolmivuorotyön 8 tunnin ja päivätyön 4 tunnin työajan lyhennyksen toteuttamisesta, loma-ajan jakamisesta vuosilomalain mukaan ja työaikapankin käyttöön liittyviä kysymyksiä.  

Metsäteollisuus ja Paperiliitto aloittavat vuoropuhelun myös tulevaisuuden kilpailukyvyn aiheuttamista haasteista. Työryhmään kutsutaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

1.7.2005

Lisätietoja:

Timo Poranen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. (09) 132 6600, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Arto Tähtinen, johtaja, työmarkkinapolitiikka, Metsäteollisuus ry,
puh. (09) 132 4442, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi