Paperiliitto pitkittää sopimuksen solmimista

Tiedotteet |

Paperiliitto pitkittää paperiteollisuuden työehtosopimuskiistan sovittelua epäselvillä tavoitteillaan. Tänään keskiviikkona 25. toukokuuta jatketussa sovittelussa ei vieläkään jätetty sovintoehdotusta. Työehtosopimuksesta on neuvoteltu tammikuusta asti ja valtakunnansovittelijan johdolla ratkaisua on haettu toukokuun alusta alkaen. Alan kilpailukykyä tukevan työehtosopimuksen solmiminen mahdollisimman nopeasti on molempien osapuolten etu, mutta edellyttää myös Paperiliiton voimakasta myötävaikuttamista.

"Paperiliiton puheenjohtaja on julkisuudessa lausunut, että liitto ei ole vielä virallisesti käsitellyt neuvottelutavoitteita. Siksi työntekijäpuolen tavoitteistaan antamat viestitkin ovat varsin epäyhtenäisiä. Tämä vaikeuttaa sovittelua ja ajaa teollisuutta turhaan kohti työsulun pidentämistä", sanoo toimitusjohtaja Timo Poranen Metsäteollisuus ry:stä.

Paperiliiton aiheuttamien jatkuvien alasajojen ja laittomien lakkojen vuoksi työnantajalla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin pysäyttää tehtaat. Tuotantohäiriöitä on maaliskuun lopun jälkeen ollut satoja. Jatkuvat alasajot lisäävät koneiden rikkoontumisen ja ympäristövahinkojen riskiä.

Mikäli työnantajapuolta edustava Metsäteollisuus ry joutuu ilmoittamaan työsulun pidentämisestä keskiviikosta 15.6.2005 alkaen, ilmoitus tulee antaa kahta viikkoa aikaisemmin eli viimeistään tiistaina 31.5.2005.

"On ensiarvoisen tärkeää, että myös Paperiliitto tekee kaikkensa Suomen paperiteollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi. Vain siten voimme tarjota jatkossakin työtä ja toimeentuloa paperityöntekijöille", Poranen jatkaa.

Metsäteollisuus ry haluaa poistaa työehtosopimuksesta pakolliset joulu- ja juhannusseisokit sekä alihankinnan käytön rajoitteet, koska ne heikentävät alan kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia Suomessa. Vastaavat rajoitukset on poistettu Suomessa muilta aloilta, esimerkiksi metalliteollisuudesta, jo aiemmin eikä niitä ole myöskään muissa paperiteollisuuden toimintamaissa.

Lisätietoja:

Timo Poranen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6600, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Arto Tähtinen, johtaja, työmarkkinapolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 4442, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Paperiteollisuuden kuukauden tuotannon pysähtymisen vaikutuksia (38 kilotavua)