Paperiliitto keskeytti työehtosopimusneuvottelut – Kilpailukykyä tukevan työehtosopimuksen uudistaminen lykkääntyy edelleen

Tiedotteet |

Tuottavuutta ja kilpailukykyä parantavasta työehtosopimuksesta on neuvoteltu keväästä 2007 alkaen. Paperiteollisuuden nykyinen työehtosopimus päättyy toukokuussa 2008. Alalla ei ole palkankorotusvaraa ilman merkittäviä uudistuksia työehtosopimukseen.

Paperiliitto on tänään katkaissut Metsäteollisuus ry:n kanssa jo keväällä 2007 aloitetut tiiviit neuvottelut tuottavuutta ja kilpailukykyä parantavasta työehtosopimuksesta. Paperiteollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa on parannettava nopeasti, jotta ala voi tarjota työtä ja toimeentuloa mahdollisimman monella tehdaspaikkakunnalla.  Paperiteollisuuden nykyinen työehtosopimus päättyy toukokuussa 2008. Alalla ei ole palkankorotusvaraa ilman merkittäviä uudistuksia työehtosopimukseen. Palkanmaksukyvyn kannalta on välttämätöntä, että tehtailla voidaan ottaa käyttöön nykyaikaiset toimintamallit samaan tapaan kuin muilla vientialoilla on voitu tehdä jo pitkään.

Jotta Suomessa voidaan säilyttää mahdollisimman monia alan työpaikkoja, Metsäteollisuus ry ehdotti Paperiliitolle, että työehtosopimus uudistetaan vastaamaan muiden kansainvälisessä kilpailussa toimivien alojen työehtosopimuksia. Osapuolet neuvottelivat keväästä alkaen tiiviisti työntekijöiden laajempaa osaamista tukevasta palkkausjärjestelmästä sekä alihankinta- ja lomautusrajoitusten poistamisesta. Paperiliitto ei nähnyt riittävää tarvetta uudistuksiin.

Suomessa toimivan sellu- ja paperiteollisuuden kilpailukyky on merkittävästi heikentynyt tärkeimpiin kilpailijamaihin verrattuna. Tuottavuuden paraneminen viime vuosina ei ole riittänyt kompensoimaan kustannusten nousua. Työvoimakustannukset ovat nousseet viime vuosina merkittävästi kilpailijamaita enemmän.

Kansainvälisillä markkinoilla tuotteiden reaalihinnat ovat laskeneet ja kaikki kustannukset Suomessa jatkuvasti nousseet. Hintoja ei voida nostaa Suomen nousevien tuotantokustannusten mukaan. Kannattavuutta on nopeasti parannettava kustannuksia karsimalla ja tuotantoa tehostamalla.

Työehtosopimuksen uudistaminen on alan tulevaisuuden kannalta välttämätöntä. Mikäli tehtailla voidaan reagoida ajoissa ja nopeasti markkinoiden muutoksiin ja ottaa käyttöön uusinta teknologiaa, ala voi tarjota monipuolista ja mielekästä työtä kilpailukykyisellä palkkauksella.

Suomen metsäteollisuuden tuotantokapasiteetista 39 prosenttia sijaitsee Suomessa ja 61 prosenttia muissa maissa. Ala työllistää Suomessa 63 000 henkilöä, joista 25 000 työskentelee paperiteollisuudessa. Suomalaisen metsäteollisuuden palveluksessa on muissa maissa 70 000 henkilöä.

 Lisätietoja antaa:

Jari Forss, työmarkkinajohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 4440