Paperiliitto ja Teollisuusliitto jatkavat teollisuuden alasajoa; Metsäteollisuus ry hakee kilpailukykyä parantavia ratkaisuja

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry tavoittelee toimialan kustannuskilpailukykyä parantavia työehtoratkaisuja paperi-, kartonki- ja selluteollisuuteen sekä mekaaniseen metsäteollisuuteen. Ammattiliittojen ilmoitukset lakkojen laajentamisesta osoittavat, että Paperiliitto ja Teollisuusliitto eivät piittaa suomalaisten tehtaiden tulevaisuudesta, saati jäsentensä työpaikoista.

Metsäteollisuuden tuotantoa haittaavat työtaistelut uhkaavat pitkittyä helmikuun loppupuolelle. Työntekijöitä edustavat Paperiliitto ja Teollisuusliitto ilmoittivat sunnuntaina jatkavansa lakkojaan neljännellä viikolla niin, että työtaistelut jatkuisivat helmikuun viimeiselle viikolle.

– On erittäin valitettavaa, että ammattiliitoista ei löydy kykyä vastuunkantamiseen vaan riidankylväminen suhteettomilla lakoilla jatkuu. Me teemme kaikkemme, jotta saavutamme ratkaisun, joka parantaa suomalaisen tuotannon kansainvälistä kustannuskilpailukykyä, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén toteaa.

Metsäteollisuus ry on tavoitellut jo viikkoja kestäneissä neuvotteluissa kustannuskilpailukykyä parantavaa kokonaisuutta ja muuhun kotimaiseen vientiteollisuuteen sekä keskeisiin kilpailijamaihin nähden tasavertaisia työehtoja.

Neuvottelupöydässä on etsitty ratkaisua erittäin kalliiden ja pitkien juhannus- ja jouluaikojen kustannusten kohtuullistamiseen sekä ulkoisen työvoiman käytön laajentamiseen samoilla periaatteilla kuin muilla teollisuudenaloilla Suomessa. Paperiteollisuuden työehtosopimuksen mukaan joulu- ja juhannustöistä maksetaan nykyisin kolminkertainen palkka ja annetaan lisäksi vähintään kolme ylimääräistä palkallista vapaapäivää. Lisäksi on neuvoteltu työaika- ja palkkausjärjestelmän yksinkertaistamisesta ja ay-jäsenmaksujen keräämisen siirtämisestä liittojen vastuulle.

– Ammattiliitot eivät piittaa lainkaan jäsentensä työpaikoista ja suomalaisten tehtaiden elinkelpoisuudesta. Kilpailukykyä rampautetaan nyt vuosiksi eteenpäin. Metsäteollisuus ry tuntee vastuunsa kotimaisesta työllisyydestä ja on yhä valmis hakemaan ratkaisua mahdollisimman nopealla aikataululla, Hollmén lisää.

Ammattiliitot ovat tavoitelleet neuvotteluissa työajan lyhentämistä ja muita lisäetuja. Vaatimukset ovat suhteettomia, sillä paperi-, kartonki- ja selluteollisuudessa sekä mekaanisessa metsäteollisuudessa työaika on Suomessa lyhyempi, mutta ansiotaso korkeampi kuin keskeisissä kilpailijamaissa. Paperiteollisuudessa vuosiansiot nousevat vuorotyössä jopa yli 61 000:een euroon, mikä on ainakin 30 prosenttia korkeammalla kuin Ruotsissa ja Saksassa.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa työvoimakustannukset Suomessa ovat 3–4 kertaa korkeammat kuin Baltiasta ja Puolasta tulevilla kilpailijoilla. Alalla olisi suuri tarve alentaa jatkuvan käynnin kustannuksia, jotta tuotantokapasiteetti saataisiin täyteen käyttöön. Jos jatkuva käynti saataisiin kustannuksiltaan kannattavaksi, työntekijöiden työaika lyhenisi monikertaisesti kiky-tunteihin nähden.  Jatkuva käynti mahdollistaisi myös alan työpaikkojen lisäämisen.

– Mekaanisen metsäteollisuuden tilanne on umpikujassa. Teollisuusliitto ei neuvottele, ennen kuin sopimuksia syntyy muissa pöydissä. Lisäksi Teollisuusliitto levittää väärää tietoa Metsäteollisuus ry:n esitysten vaikutuksista työntekijöiden ansioihin. Sopimusjärjestelmän uskottavuus alkaa murentua, Hollmén pahoittelee.

 

Lisätietoja

Työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén; soittopyynnöt viestintäpäällikkö Sarianna Toivosen kautta, p. 041 540 5868.