Paperiliitto ja Metsäteollisuus ry käynnistävät voimakkaan työehtosopimuksen kehitystyön

Tiedotteet |

"Paperiliitto ja Metsäteollisuus ry käynnistävät paperiteollisuuden työehtosopimuksen kehittämisen. Sopimuksen sisällön lisäksi käynnistetään työ alan neuvottelukulttuurin uudistamiseksi."

Näin totesivat Paperiliiton puheenjohtaja Jouko Ahonen ja Metsäteollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Jari Forss yhteisessä tiedotustilaisuudessa Tampereella tänään 26.4.2010. Tilaisuus on osa maaliskuun lopussa solmitun paperiteollisuuden työehtosopimuksen jalkauttamiskierrosta tehtailla.

"Tällä kertaa tehty työehtosopimus on tarkoitettu kehittämään omalta osaltaan alan toimintaedellytyksiä entistä parempaan suuntaan. Sopimuspuolten yhteistyö neuvottelupöydässä oli mielestäni esimerkillisen aitoa neuvottelua ja yhteisesti hyväksyttävän ratkaisun etsimistä. Tämä sopimusosapuolten välinen yhteistoiminta neuvottelupöydässä tulee saada toteutumaan myös paikallisissa soveltamisneuvotteluissa", totesi Paperiliiton Jouko Ahonen.

"Nyt käynnistetty työehtosopimuksen voimakas kehitystyö on positiivinen signaali kaikille alalla työskenteleville. Hanke kuvastaa yhteistä tahtotilaa pitää huolta alan kilpailukyvystä omalta osaltamme käytettävissämme olevin keinoin. Työehtosopimus ja sen ympärillä käytävä vuoropuhelu on oleellinen asia kehitettäessä yhteistä toimintaa tehtailla", sanoi Metsäteollisuus ry:n Jari Forss.

Paperiliitto ja Metsäteollisuus sopivat uuden työehtosopimuksen solmimisen yhteydessä, että osapuolet aloittavat mittavan työehtosopimuksen kehittämisen alan kilpailukyvyn tukemiseksi ja mahdollisimman monen työpaikan säilyttämiseksi Suomessa.

Paperiteollisuuden työehtosopimusta kehitetään yhdessä siten, että sopimus tukee muun muassa kilpailukyvyn ja tuottavuuden jatkuvaa parantamista, työssä jaksamista, tarjoaa uusia työaikamalleja sekä on riittävän selkeä. Paperiteollisuudessa otetaan käyttöön työaikapankki. Osittaisen työkyvyttömyyden tilanteissa käytetään korvaavaa työtä. Lisäksi otetaan käyttöön joustavia sairauspoissaolokäytäntöjä poissaolojen vähentämiseksi.

Uusi maltillinen työehtosopimus, joka solmittiin ajalle 1.4.2010 – 31.3.2012, korottaa palkkoja ensimmäisenä vuonna 0,5 prosenttia.

Lisätietoja antavat:
Jouko Ahonen, puheenjohtaja, Paperiliitto r.y., puh. 09 7089 241, 0400 759 871;
Jari Forss, varatoimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 4440, 040 570 7652