Paperiliitto estää tehtaiden toiminnan ja aiheuttaa lakoilla ympäristövahinkoja

Tiedotteet |

Paperiliitto estää jatkuvasti lisääntyvillä tuotannonseisauksilla sellu- ja paperitehtaiden toiminnan ja näin jäsentensä palkansaannin sekä aiheuttaa toimillaan ympäristövahinkoja. Esimerkiksi Kemijärvellä sellutehtaan päästöt ovat tällä viikolla ylittäneet ympäristöluvan asettamat rajat Paperiliiton aiheuttamien tuotannonhäiriöiden takia. On riski, että vastaavat tapaukset toistuvat.

"Työnantaja haluaa pitää koneet käynnissä ja tarjota ihmisille työtä ja palkkaa, mutta Paperiliiton toiminta tekee sen mahdottomaksi. Jos se pakottaa keskeyttämään tehtaan tuotannon, niin ei työnantaja tietenkään voi maksaa palkkaa tekemättömästä työstä. Paperiliiton on kannettava vastuunsa paperiteollisuuden tuottavuuden lisäksi toimintansa yhteiskunnallisista seurauksista", vaatii työmarkkinapolitiikan johtaja Arto Tähtinen Metsäteollisuus ry:stä.

Paperiliitto on masinoinut 30. maaliskuuta alkaneen ylityökiellon aikana jo yli 20 laitonta lakkoa ja toista sataa paperikoneiden alasajoa. Sama kone on jouduttu pysäyttämään jopa seitsemän kertaa lyhyessä ajassa. Osa alasajoista johtuu paperiliittolaisten laittomista kieltäytymisistä siirtyä tilapäisesti tehtävästä toiseen tai työvuorosta toiseen säännöllisen työajan rajoissa, vaikka kyseessä ei ole ylityö.

Sellu- ja paperikoneet on rakennettu tasaista käyntiä, ei jatkuvia alas- ja ylösajoja varten. Koneiden jatkuvat ja tarpeettomat pysäyttämiset aiheuttavat suuria ympäristöriskejä, joita ei voida ottaa. Jatkuvien alasajojen välillä tuotannon laatua ei ehditä nostaa riittäväksi, jolloin tuotanto menee hukkaan. Lisäksi lukuisat alasajot kuluttavat koneita ja lyhentävät niiden käyttöikää. Paperiliiton aiheuttamat tuotannonhäiriöt nostavat kustannukset niin korkeiksi, että koneet, työnteko ja palkanmaksu on pysäytettävä.

"Laiton lakkoilu pahentaa paperiteollisuuden tuottavuuden kriisiä eikä ratkaise tilannetta. Työehtosopimuksesta on tuottavuuden parantamiseksi raivattava kohdat, jotka heikentävät toimintamahdollisuuksia Suomessa verrattuna muihin paperiteollisuuden toimintamaihin. Asioista pitää sopia neuvottelupöydässä", Tähtinen korostaa.

Lisätietoja:

Arto Tähtinen, johtaja, työmarkkinapolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 4442, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi