Paperi-, kartonki- ja selluteollisuuteen syntyi kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos – työaika pitenee kolmella kokonaisella päivällä

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto saivat päätökseen kilpailukykysopimuksen mukaiset soveltamisneuvottelut, jotka koskivat paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden työntekijöiden työehtoja. Neuvottelutuloksen mukaan säännöllinen työaika pitenee kolmella kokonaisella työpäivällä. Sopimuksen piirissä on noin 13 000 työntekijää.

Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus käyttävät työajan pidentämiseen muun muassa pekkaspäiviä. Myös paikallisen sopimisen rooli työajan pidentämisessä korostuu.

”Säännöllisen työajan pidentäminen toteutetaan ensisijaisesti paikallisesti sovittavalla tavalla. Jos sopuun ei päästä paikallisesti, käyttöön tulee niin sanottu perälauta. Perälauta poistaa yhden vuorovapaapäivän eli toisin sanoen pekkaspäivän. Lisäksi perälaudassa kaksi vuorovapaata muuttuu työpäiviksi”, kertoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

Työrauha herkkään kuljetusketjuun

Metsäteollisuus ry haluaa kuljetusketjun mukaan kilpailukykysopimukseen, sillä sen häiriötön toiminta on alan yhtiöille erityisen tärkeää. Vuonna 2015 metsäteollisuus oli Suomen suurin vientiala.

”Työrauhan varmistaminen herkässä kuljetusketjussa oli myös vuonna 2011 solmitun raamisopimuksen ja vuoden 2013 työllisyys- ja kasvusopimuksen keskeinen tavoite. Metsäteollisuuden viennistä 90 prosenttia kulkee meritse, mikä lisää satamien merkitystä”, Pärssinen toteaa.

Metsäteollisuus ry:n omat neuvottelut jatkuvat edelleen muun muassa mekaanisen metsäteollisuuden ja toimihenkilösopimusten osalta. Metsäteollisuus ry:n hallinto päättää neuvottelutulosten mahdollisesta hyväksymisestä kuun lopussa ottaen huomioon sekä omat neuvotteluratkaisut että keskusjärjestöjen toimet kuljetusketjun saamiseksi sopimuksen piiriin, molemmat erikseen ja yhdessä.

”Työmarkkinoiden keskusjärjestöt neuvottelivat kilpailukykysopimuksen. Siksi on niiden tehtävä varmistaa, että kuljetusketju tulee sopimukseen mukaan”, Pärssinen sanoo.

Lisätietoja: Työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen, Metsäteollisuus ry, puh. 040 503 2353, nina.parssinen @ forestindustries.fi