Paperi- ja puutuotteet ensin kierrätykseen ja sitten vasta energiaksi

Tiedotteet |

Suomessa paperista ja kartongista otetaan talteen lähes 70 prosenttia. Koko maailmassa paperin keräysaste on alle 50 prosenttia. Suomessa kierrätyskuitua saadaan eniten teollisuudesta. Seuraavaksi suurimpia tuottajia ovat kotitaloudet ja toimistot.

 

Suomen 70 prosentin kierrätysaste on erittäin korkea, kun otetaan huomioon, että maamme on harvaan asuttu keräystoiminnan järjestäminen kallista. Kierrätyskuitua saadaan määrällisesti eniten Euroopan väkirikkaista ja tiheästi asutuista maista.

Keräyspaperin osuus Suomen sellu- ja paperitehtaiden kuituraaka-aineesta on noin 5 prosenttia. Suomessa käytetään kaikki täältä saatavissa oleva kierrätyskuitu, mikä väestöpohjamme ja kulutuksemme vuoksi jää huomattavasti Keski-Euroopan kuitumääriä pienemmäksi.

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetuilla paperi- ja puutuotteilla voidaan yhä useammin korvata uusiutumattomia raaka-aineita. Paperit, pahvit ja kuitupakkaukset kannattaa lajitella kierrätykseen aina kun se on mahdollista. Paperikuidut voidaan kierrättää 5-7 kertaa uudeksi tuotteeksi, mutta mukaan tarvitaan aina myös uutta kuitua. Elinkaarensa päätteeksi biohajoavat tuotteet voidaan käyttää uusiutuvaksi energiaksi.

Suomessa sellu- ja paperiteollisuus on erikoistunut ensikuitua vaativiin paperilaatuihin, joihin Suomesta ja sen lähialueilta on saatavissa hyvää raaka-ainetta. Suomi kuuluu maailman suuriin paperin viejiin. Suomalaisyritysten Keski-Euroopassa sijaitseville paperitehtaille kierrätyskuitu on erittäin merkittävä raaka-aine.

Puunjalostus on ekologista sekä työllistää kotimaassa ja maailmalla

Metsäteollisuuden tuotteet sitovat hiiltä ja säästävät uusiutumattomia luonnonvaroja. Tuotteet voidaan kierrättää ja polttaa energiaksi elinkaarensa päätteeksi. Suomalaisen metsäteollisuuden tuotteet muodostavat tärkeän hiilinielun. Metsiemme tarjoama biomassa on lisäksi merkittävä raaka-aine ja bioenergialähde sekä Keski-Euroopalle että muille vientimarkkinoille.

Tutkimuksessa on osoitettu, että Keski-Euroopassa puuta jalostava ja bioenergiaa tuottava metsäteollisuus työllistää 13-kertaa enemmän ja luo yhteiskunnalle tärkeää lisäarvoa 8-kertaa enemmän kuin puun polttaminen suoraan energiaksi.

Suomalainen metsätalous on kestävää

Metsäteollisuuden tuotanto perustuu kotimaiseen uusiutuvaan raaka-aineeseen, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Viime vuosikymmenien metsänhoitotyön tuloksena metsien kasvu on ennätyksellisellä tasolla. Metsät kasvavat lähes 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Teollisuus käyttää vuosittain noin 56 miljoonaa kuutiometriä, joten metsien käyttöä voidaan kestävästi lisätä.

Lisätietoja antavat:

Antti Otsamo, metsäasioiden päällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6679

Fredrik Blomfelt, ympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6640