Paperi- ja kartonkipakkausten hyvät tuotantotavat varmistavat turvallisen elintarvikepakkauksen

Tiedotteet |

Euroopan paperi- ja kartonkipakkausten valmistajat toimivat aktiivisesti elintarvikepakkausmateriaalien valmistuksessa käytettävien toimintatapojen ja käytäntöjen parantamisessa.

Elintarvikkeiden säilyttämiseen käytettävien pakkausten yleiset perussäännöt on määritelty EU:n asetuksessa, joka käsittelee elintarvikekosketukseen kuuluvia materiaaleja ja tarvikkeita.

Paperi- ja kartonkituotteiden eurooppalaiset järjestöt CEPI (Confederation of European Paper Industries) ja jatkojalostajia edustava CITPA (Confederation of Paper and Board Converters) ovat juuri julkaisseet päivitetyn oppaan paperin ja kartongin hyvistä tuotantotavoista.

Industry Guideline -oppaan yleisiä perussääntöjä on täydennetty. Opas ohjeistaa toimimaan Euroopan komission asetuksen määräyksen mukaisesti, kun valmistetaan elintarvikekosketusmateriaaleja. Oppaan neuvot eivät kuitenkaan vastaa tai korvaa kansallisia lainsäädäntöjä, vaan ohjeet ovat suuntaa-antavia ja perustuvat omaehtoiseen noudattamiseen. 

Elintarvikkeiden pakkaamiseen käytettävillä materiaaleille on asetettu erityisvaatimuksia, sillä tuotteen turvallisuus ja elintarvikkeen laadun säilyminen on varmistettava. 

Pakkausmateriaalit ja -tarvikkeet on tuotettava hyvää valmistustapaa noudattaen niin, että niistä ei siirry elintarvikkeeseen ihmisen terveyttä vaarantavia ainesosia. 

Lisätietoja: Metsäteollisuus ry:n toimialapäällikkö Alina Ruonala-Lindgren, puh. 09 132 6644