Palvelujen ostaminen ei etene työehtosopimuksessa sovitulla tavalla

Tiedotteet |

Paperiteollisuuden työehtosopimuksessa 1.7.2005 sovittiin, että Paperiliitto ja Metsäteollisuus ry tukevat paikallista sopimista palvelujen ostamisesta. Vuodessa ostopalveluihin on voitu siirtyä vain yksittäistapauksissa eikä muun teollisuuden normaali toimintatapa ole edelleenkään edennyt sellu- ja paperiteollisuudessa. Paperiliitto jarruttaa uudistumista, muutoin paikallisesti asioista olisi päästy sopuun huomattavasti nykyistä useammin. Työehtosopimuksessa määrätty asiantuntijalautakunta arvioi palvelujen ostamisen toteutumista vuoden lopussa.

Nyt ostopalveluihin on siirrytty vasta noin 200 työtehtävän osalta, mikä on noin kaksi prosenttia potentiaalista. Paperiteollisuuden kunnossapidossa työskentelee Suomessa noin 5000 henkilöä. Muissa tukitehtävissä, kuten tehtaiden voimalaitoksissa, kuljetustehtävissä ja laboratorioissa työskentelee niin ikään yhteensä 5000 henkilöä.

"Aloitteita ostopalveluihin siirtymisestä on tehty aiempaa enemmän. Tehtailta keräämiemme tietojen mukaan palvelujen ostamiseen olisi ollut kiistattomat perusteet ja paikallisesti siihen olisi löytynyt yhteistä haluakin. Silti tuloksia on saatu vain harvoin. Tällöinkin on jouduttu jopa usean vuoden siirtymäkausiin. Kuitenkin uudistamalla toimintatapoja voitaisiin monen tehtaan kannattavaa elinkaarta jatkaa", sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Arto Tähtinen.

Alkukesästä työnsä päätökseen saanut paperiteollisuuden tulevaisuustyöryhmä totesi raportissaan, että Suomessa olevalla paperiteollisuudella ei enää ole muita nopeampaan tuottavuuskasvuun perustuvaa kilpailuetua. Samalla kun tuottavuusetumatka on hävitty, ovat kustannukset nousseet kilpailijamaita nopeammin. Jatkossa tuottavuutta voidaan nostaa tehostamalla tuotantopanosten käyttöä ja työtehtävien sekä toimintatapojen muutoksilla.

Sellu- ja paperiteollisuuden menestys Suomessa edellyttää kaikkien osapuolten yhteistyötä. Menestyvä metsäteollisuus on myös alan työntekijöiden etu.

Lisätietoja:

Arto Tähtinen, johtaja, työmarkkinat, puh. (09) 132 4422, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi