Palomääräysten uudistaminen lisää puurakentamisen liiketoimintamahdollisuuksia

Tiedotteet |

Ministeri Vapaavuori vahvisti puurakentamisen uudistetut palomääräykset keskiviikkona 6.4.2011. Uudet määräykset parantavat merkittävästi puun asemaa rakentamisessa ja tuovat suomalaiset puurakentamismääräykset lähemmäs kansainvälisiä käytäntöjä.

Uusien palomääräysten ansiosta Suomeen voidaan rakentaa taulukkomitoituksella jopa kahdeksankerroksisia puurunkoisia ja puulla verhoiltuja kerrostaloja. Taulukkomitoitusta käytettäessä kerrostalot varustetaan jatkossakin automaattisella vesisammutusjärjestelmällä.

Lisäksi puuta voidaan käyttää enintään nelikerroksisten betonirunkoisten talojen ulkoverhouksissa ilman automaattista vesisammutusjärjestelmää. Tämä avaa mahdollisuuksia puun käytölle sekä uudis- että korjauskohteissa.  Enintään seitsemänkerroksisiin betonikerrostaloihin voidaan myös rakentaa puinen lisäkerros ilman automaattista vesisammutusjärjestelmää.

Hallimaisten rakennusten osalta palomääräyksiä yhtenäistetään ja eri materiaaleilta vaaditaan jatkossa samaa palonkestoaikaa. Puun käyttö esimerkiksi urheiluhallien sisäpinnoissa helpottuu. Samoin voidaan käyttää muita kuin mineraalipohjaisia eristeitä, jos ne on riittävän hyvin suojaverhottu. Tämä parantaa muun muassa rakenteen ympäristösuorituskykyä, sillä eristeiden osuus rakenteiden ympäristövaikutuksista on suuri.

Puuta voidaan uusien määräysten myötä käyttää jatkossa myös niin sanottujen kaupunkipientalojen runkorakenteissa ja ulkoverhouksissa enintään neljään kerrokseen asti ilman automaattista vesisammutusjärjestelmää.  Kaupunkipientaloilla tarkoitetaan 3-4 kerroksisia rivitaloja, joissa ei ole päällekkäisiä asuntoja.

”Uudistus on hyvä alku kehitystyölle, jonka avulla Suomeen luodaan tulevien vuosien aikana maailman edistyksellisimmät rakentamismääräykset. Puun asemaa rakennusmateriaalina voidaan parantaa vielä merkittävästi. Uudistusten tulee perustua tutkittuun tietoon myös jatkossa”, sanoo Metsäteollisuus ry:n liiketoiminta- ja innovaatiosektorin johtaja Antro Säilä.

Puurakentaminen on vastaus energia- ja ilmastohaasteisiin

”Puurakentaminen otti aimo askeleen eteenpäin palomääräysten uudistusten myötä. Suomen puutuoteteollisuus saa uusia mahdollisuuksia kehittää maahan kansainvälisesti kilpailukykyistä puurakentamista teollisessa mittakaavassa. Puurakennusteollisuus pystyy myös entistä paremmin kehittämään uusia ratkaisuja kasvaviin energia- ja ilmastohaasteisiin”, jatkaa Säilä.

Uudistus luo edellytykset rakentaa myös merkittäviä esimerkkikohteita kotimaahan. Suomessa on rakennettu puusta pientaloja kautta historian. Nyt voidaan alkaa rakentaa entistä laajemmalla mittakaavalla myös puukerrostaloja sekä julkisia puurakennuksia. Lisäksi uudistus tuo yhtenäiset pelisäännöt puurakentamisen kilpailuttamiseen.

Lisätietoja antavat:
Antro Säilä, Metsäteollisuus ry, liiketoiminta- ja innovaatiosektorin johtaja, p. (09) 132 6633
Mikko Viljakainen, Metsäteollisuus ry, puurakentamisen päällikkö, p. (09) 132 6625