Pääministerin globalisaatioseminaari – Metsäteollisuuden haasteina uusien toimintatapojen käyttöönotto ja alan uudistuminen

Tiedotteet |

Suomen metsäteollisuuden kilpailukyvyn vahvistuminen riippuu merkittävästi alan kyvystä uudistaa toimintatapojaan, tiivisti alan haasteista tänään 4.10.2006 pääministerin globalisaatioseminaarissa puhunut Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila. Paperiteollisuuden työehtosopimuksessa 2005 sovitut uudistukset tulee ottaa pikaisesti käytäntöön samalla kun vähennetään alan runsaita poissaoloja ja parannetaan työturvallisuutta ja työssä jaksamista mm. moniosaamista vahvistamalla. Nämä mittavat haasteet edellyttävät työnantaja- ja työntekijäpuolen yhteistyötä. Lisäksi tarvitaan pitkän tähtäyksen toimia kannattavuuden parantamiseksi, tutkimus- ja kehitystoiminnan vahvistamiseksi sekä alan uudistumismahdollisuuksien hyödyntämiseksi.  

Uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuvan metsäteollisuuden markkinat ja kilpailuedut ovat globaalisti suuressa murroksessa. Kysyntä kasvaa nopeasti Aasiassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla, kun taas perinteisillä vientimarkkinoillamme Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on ylikapasiteettia. Kysynnän muutosten ohella edulliset raaka-ainelähteet Latinalaisessa Amerikassa ohjaavat kauppa- ja investointivirtoja, teknologiaa ja osaamista uusille alueille. ”Suomalaisen metsäklusterin kilpailukyvystä riippuu pysyykö alan osaaminen meillä vai menetämmekö sen uusille, kasvaville markkinoille”, sanoi toimitusjohtaja Brunila.

Suomen metsäteollisuuden tuottavuusetumatka, joka on ollut merkittävä kilpailuetu, on kuroutumassa umpeen. Suomessa lähes kaikki kustannukset – työ, energia, raaka-aineet ja etäisyydestä johtuvat kuljetuskustannukset – ovat kilpailijamaita korkeammat. Työvoimakustannukset ovat kasvaneet kilpailijamaita nopeammin ja paperiteollisuuden todellinen työaika on Euroopan lyhyin. Yksikkötyökustannusten nousu on ollut omaa luokkaansa verrattuna muihin tuottajamaihin. Tuotannon tehokkuudessa ja työn tuottavuudessa on suuria toimipaikkakohtaisia eroja ja vaaravyöhykkeessä olevia matalan tuottavuuden toimipaikkoja on aiempaa enemmän.

Paperiteollisuuden tuottavuuden esteet ja jäykkyydet tulee purkaa, jotta paperiteollisuudella olisi hyvät edellytykset toimia myös Suomessa. Muutoksilla on kiire: näkyvää tulosta on saatava pikaisesti. Toimintatapoja uudistamalla ja esimerkiksi järjestämällä töitä uudella tavalla sekä ostamalla palveluja tehokkaasti suomalainen paperiteollisuus voisi merkittävästi parantaa kansainvälistä kilpailuasemaansa.

”Myös alan työntekijäjärjestöjen on katsottava tulevaisuuteen ja nähtävä, että jäsenistön etu on menestyvä ja kilpailukykyinen metsäteollisuus. Uudistusten on päästävä hyvään vauhtiin ja tähän tarvitaan kaikkia osapuolia”, muistutti Brunila.