Osallistu keskusteluun metsien hoidosta ja käytöstä

Tiedotteet |

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt kansalaiskeskustelun metsänhoidon linjauksista Suomessa. Keskustelua käydään valtionhallinnon Ota kantaa –verkkosivuilla kuluvan vuoden 24.kesäkuuta saakka.


Kansalaiskeskusteluhankkeen tavoitteena on saada mahdollisimman monen kansalaisen, metsänomistajan, metsien hyödyntäjän, asiantuntijan ja poliitikon näkemykset kuuluviin. Avoimen keskustelun toivotaan synnyttävän tuoreita näkökulmia metsänhoidon linjausten jatkokehitystä varten.
 
Keskustelun tuloksia voidaan hyödyntää Kansallisen metsäohjelman tarkistamisessa, metsälain uudistamisprosessissa sekä Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten päivittämisessä.