Oppilaitokset ja työnantajat tiiviiseen yhteistyöhön metsäalalla

Tiedotteet |

Koulutuksen tulee vastata nykyistä joustavammin työelämän tarpeisiin. Metsäkoulutus ry saattaa sekä metsäalan koulutuksen järjestäjät että työnantajat saman pöydän ääreen vahvistamaan yhteistyötä ja varmistamaan puuhun perustuvan biotalouden kasvua.

18.5. perustetun yhdistyksen tarkoitus on vaikuttaa koulutuksen järjestäjien, työpaikkoja tarjoavien yritysten, työntekijäedustajien ja opiskelijoiden yhteisellä äänellä metsäalan koulutuksen kehittämiseen kokonaisuutena. Yhteistyötä tulee vahvistaa, jotta koulutusta saadaan kehitettyä työelämän tarpeista lähtien. Myös koulutuksen järjestäjien välinen ja koulutussektorit ylittävä yhteistyö on tärkeää joustavampien ja tehokkaampien koulutuspolkujen aikaansaamiseksi.

Metsäteollisuuden investoinnit ja nykyisen työvoiman eläköityminen lisäävät työvoimatarvetta. Kasvava työvoiman kysyntä, ammatillisen koulutuksen uudistukset sekä tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen vaativat tehokkaampaa elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyötä. Metsäkoulutus ry:ssä työelämä ja sen tarvitsema osaaminen kohtaavat. Alan koulutusorganisaatiot ja työnantajat saadaan näin vahvasti biotalouden kehittämisen ytimeen.

Uuden yhdistyksen perustajajäseninä on metsäteollisuuden ja -talouden yrityksiä, metsäalan ammatillista ja korkeakoulutusta tarjoavia oppilaitoksia, opiskelijajärjestöjä sekä metsäalan organisaatioita. Myös Metsäteollisuus ry ja sen jäsenyrityksiä on mukana yhdistyksessä. Jäseneksi voi liittyä myös perustamisen jälkeen. Alan menestyminen edellyttää, että eri osapuolet saadaan kattavasti mukaan yhteistyöhön. Metsäkoulutus ry tulee tekemään tiivistä yhteistyötä myös opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.

”Tämä on erittäin tärkeä hanke. Metsäteollisuus on merkittävä koko Suomen talouden kannalta. Se on Suomen suurin vientiala yli 20 prosentin vientiosuudellaan. Alalle tarvitaan uusia osaajia, mutta kilpailu nuorista ikäluokista on kovaa. Nyt on korkea aika ponnistaa yhdessä alan tunnettuuden lisäämiseksi, koulutuksen kehittämiseksi ja tulevaisuuden osaajien kouluttamiseksi”, toteaa Metsäteollisuus ry:n koulutuspolitiikan asiantuntija Soile Koriseva.

Metsäkoulutus ry:ssä mukana:
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
Itä-Suomen yliopisto UEF
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Keitele Group Oy
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Koneyrittäjien liitto
Lusto
METO Metsäalan Asiantuntijat ry
MEOL Metsäalan Opiskelijat ry
Metsäliitto Osuuskunta
Metsäalan kuljetusyrittäjät ry
Metsähallitus, Metsätalousosakeyhtiö
Metsäkeskus
Metsämiesten Säätiö
Metsäteho Oy
Metsäteollisuus ry
MTK
Peimarin koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Livia
Puuliitto
Savon koulutuskuntayhtymä
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Stora Enso Metsä
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry
Tapio Oy
UPM-Kymmene Oyj
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätietoja:
Soile Koriseva, koulutuspolitiikan asiantuntija, Metsäteollisuus ry, soile.koriseva@forestindustries.fi, puh. 044 509 7590