Metsä auringon paisteessa

Näköpiirissä on todennäköisesti kaikkien aikojen kotimainen puukauppavuosi

Tiedotteet |

”Metsänomistajien ja metsäteollisuuden yhteistyön taso määrittää kotimaisten metsien käytön tulevaisuuden. Suomi kehittyy tekemällä, ei tekemistä lopettamalla”, sanoi Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo Metsä Rokkaa -tilaisuuden paneelikeskustelussa Mikkelissä 9.6.2018.

Puukaupassa eletään nyt tyypillisen puukauppavuoden huippuviikkoja, jossa viikoittaiset puukauppavolyymit mitataan miljoonissa kuutioissa. Vuositasolla näköpiirissä on todennäköisesti kaikkien aikojen kotimainen puukauppavuosi. Metsäteollisuuden investointien myötä kasvanut puun kysyntä näkyy nyt puumarkkinoiden aktiivisuutena ja kilpailun kovenemisena.

”Teollisuudelle on tärkeää, että raaka-aineiden kustannukset mahdollistavat kansainvälisen kilpailukyvyn ja toiminnan kasvun. On luonnollista, että metsänomistaja, kuten muutkin arvoketjun toimijat, haluavat oman osansa metsäteollisuuden vahvasta vireestä. Näin on aina ollut ja tulee aina myös olemaan: myyjällä ja ostajalla on kaupassa omat näkökulmansa ja hinta määräytyy markkinoilla”, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo totesi.

”Vaikka Luonnonvarakeskuksen laskemiin kestäviin hakkuumahdollisuuksiin on vielä matkaa, nykyiset puukauppamäärät ovat suuria. Tämä on konkreettinen ja hieno esimerkki suomalaisten puumarkkinoiden osapuolten hyvin toimivasta yhteistyöstä”, Salo kiitti. ”Jos markkinaosapuolien keskinäinen mielenkiinto kohdistuu pääasiassa puukaupan arvoon, on toiminnan edellytysten osalta tehty valtavasti oikeita asioita.”

Salon mukaan yhteiseen tekemiseen tulee kuitenkin edelleen panostaa, jotta puuta voidaan käyttää kestävästi myös tulevaisuudessa. Erityishuomiota tulee kiinnittää ainakin puun tarjonnan edellytysten vahvistamiseen kasvavan kysynnän vastapainoksi, puunkorjuun kausivaihtelun vähentämiseen, metsäluonnon monimuotoisuuden parantamiseen sekä metsätiedon ja digitalisaation tehokkaaseen hyödyntämiseen. Samalla on huolehdittava yhteistyön ja keskinäisen arvostuksen lisäämisestä arvoketjun toimijoiden sekä arvoketjun toimijoiden ja toimintaa haastavien toimijoiden välillä, metsien järkevästä käytöstä osana ilmastomuutoksen hillintää sekä metsätalouden vaikutuksista vesistöihin.

Metsäjohtaja Salon mielestä kaikkia arvoketjun ulkopuolelta tulevia kehityssignaaleita kannattaa kuunnella herkällä korvalla ja hyödyntää ne fiksusti ja ketterästi osana toiminnan kehitystyötä. Esimerkiksi kasvava puun käyttö ja sen kestävyys ovat saaneet osakseen myös arvostelua. ”Yhteiset haasteet kannattaa kääntää mahdollisuuksiksi. Arvoketjun sujuva yhteistyö on voimavara, jonka hedelmänä syntyvä toimintojen parantuminen pohjimmiltaan vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyä.”

Suomalainen hyvinvointi on syntynyt metsistä. Salo toivoi, että alan merkitys säilyy. ”Metsiä pitää voida käyttää jatkossakin. Tulevaisuutemme turvataan parhaiten tekemällä asioita metsissä vielä nykyistäkin fiksummin, ei tekemistä lopettamalla.”

Lisätietoja:
Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, p. 045 875 8911