Myrskyt vilkastuttivat puukauppaa elokuussa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti elokuussa yksityismetsistä 4,8 miljoonaa kuutiota puuta. Elokuussa ostetusta määrästä oli myrskyjen kaatamia puita arviolta noin 2 miljoonaa kuutiota.

Myrskytuhot olivat kuitenkin hyvin paikallisia eikä niillä ole merkittävää vaikutusta teollisuuden vuotuiseen puunkäyttöön verrattuna.

Koko tammi-elokuun ostomäärä, 16,8 miljoonaa kuutiota, oli yli nelinkertainen vuoden 2009 vastaavan ajan ostoihin verrattuna ja jo lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa. Kuitupuuta ostettiin tammi-elokuussa 8,9 miljoonaa kuutiota ja tukkipuuta 7,4 miljoonaa kuutiota.

Kantohinnoissa ei suuria muutoksia

Kantohinnat laskivat hieman heinäkuusta. Tukkien hinnat laskivat 4-5 prosenttia. Mäntytukin kantohinta oli keskimäärin 54 euroa kuutiolta ja kuusitukin 55 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 39 euroa kuutiolta. Kuitupuiden hinnat laskivat 1-4 prosenttia. Mänty- ja koivukuidun keskimääräinen hinta oli 15 euroa kuutiolta. Kuusikuidusta maksettiin keskimäärin 18 euroa kuutiolta.

Kotimaisen puun tarve korkealla

Metsäteollisuustuotteiden kysynnän vahvistuessa tuotannon kasvu nopeutui vuoden toisella neljänneksellä ja läheni jo taantumaa edeltänyttä tasoa. Tämä näkyy myös puumarkkinoilla. Puukauppa käy nyt hyvin ja kaikella puulla on kysyntää.

Puukauppatilastot http://www.metsateollisuus.fi/tilastopalvelu2/Tilastokuviot/Puukauppa/Forms/AllItems.aspx

Lisätietoja:
Anu Islander, metsäasiantuntija
puh. 09 132 6678