Myrskyt vauhdittivat tammikuun puukauppaa

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti tammikuussa yksityismetsistä 2,6 miljoonaa kuutiota puuta. Tammikuussa ostetusta määrästä oli myrskyjen kaatamia puita arviolta 1,5 miljoonaa kuutiota.

Myrskytuhot olivat hyvin paikallisia eikä niillä ole merkittävää vaikutusta teollisuuden vuotuiseen puunkäyttöön. Myrskyn vaikutukset olivat suurimmat Lounais-Suomen alueella, missä myös puukauppaa käytiin moninkertaisesti vilkkaammin edellisvuoden tammikuuhun verrattuna.

Tammikuun ostomäärä oli lähes kolminkertainen vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna. Kuitupuuta ostettiin 1,4 miljoonaa kuutiota ja tukkipuuta 1,1 miljoonaa kuutiota.

Tuhoalueilla korjuukustannukset korkeampia

Myrskytuhot vaikuttavat puunkorjuun kustannuksiin ja näin ollen myös metsänomistajille maksettaviin kantohintoihin. Tuhoalueiden puunkorjuu on tavallista hitaampaa ja vaarallisempaa, mikä nostaa sen kustannuksia. Lisäksi myrskyssä kaatuneiden tai katkenneiden puiden laatu on tavallista heikompaa, erityisesti tukeilla. Myös kuljetusmatkat pitenevät, kun normaalista korjuusuunnitelmasta joudutaan poikkeamaan jotta myrskytuhopuut saadaan korjattua pois metsistä mahdollisimman nopeasti.

Havutukkien keskimääräiset hinnat laskivat 6 prosenttia ja niistä maksettiin 50 euroa kuutiolta. Koivutukin hinta laski 3 prosenttia ja oli keskimäärin 39 euroa kuutiolta. Havukuidun keskihinnat laskivat 8-10 prosenttia ja koivukuidun 3 prosenttia. Mäntykuidun hinta oli 15 euroa kuutiolta, kuusikuidun 16 ja koivukuidun 15 euroa kuutiolta.

Puunkäyttömäärät korkealla tasolla

Teollisuus käyttää jatkuvasti merkittäviä määriä kotimaista puuta, joten puukaupan toivotaan jatkuvan vilkkaana. Kaikelle puulle on kysyntää. Eri puutavaralajien kysynnässä on alueellisia ja yrityskohtaisia eroja.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678, 040 729 3678