Muotoilusta kilpailuetua yrityksille

Tiedotteet |

Miten muotoilu käännetään kilpailueduksi yrityksissä? Tätä pohdittiin Metsäteollisuuden ja Suomen Muotoilusäätiön seminaarissa tammikuun lopulla.

Puumuotoilulla on Suomessa pitkät perinteet. Tulevaisuudessa uusien innovaatioiden myötä puusta voidaan muotoilla mitä kekseliäimpiä tuotteita. Esimerkiksi metsäteollisuuden uudet materiaalit, kuten komposiitit ja biomuovit tuovat perinteisen puumuotoilun rinnalle täysin uusia ulottuvuuksia. Ympäristöystävällisyys, materiaalin uusiutuvuus ja uusiutumattoman raaka-aineen korvaaminen tekevät puusta ylivoimaisen materiaalin tulevaisuudessa. Tällöin muotoilulla on vain mielikuvitus rajana.

Muotoilun käyttäminen kilpailuetuna saattaa olla haasteellista etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Muotoilua ei ole välttämättä voitu hyödyntää kaupallistamisessa ja liiketoiminnassa. Tekes ja Suomen Muotoilusäätiö ovat käynnistäneet Muotoilun aktivointihankkeen, jonka tarkoituksena on saada pk-yritykset hyödyntämään muotoilua omassa toiminnassaan. Mukana hankkeessa on myös metsäteollisuuden yrityksiä.

Seminaarissa aiheeseen johdattelivat professori Eero Miettinen, Aalto-yliopisto/teollinen muotoilu, Juha Kaskinen, Turun yliopisto / Tulevaisuuden tutkimuslaitos, Jorma Lehtonen / Suomen Muotoilusäätiö ja Reijo Kangas / Tekes. Lisäksi muotoilua pohdittiin muotoilun asiantuntijoiden workshopeissa. Muotoilu kilpailuetuna -seminaarin luentoaineistot ovat ladattavissa sidosryhmäpalvelun käyttäjille oheisesta linkistä.