MTK, Metsäteollisuus ja Suomen Sahat ovat perustaneet yhteisen yhdistyksen PEFC-metsäsertifioinnin toteuttamiseen

Tiedotteet |

MTK ry, Metsäteollisuus ry ja Suomen Sahat ry ovat perustaneet Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n. Yhdistys toimii jatkossa alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltijana Suomessa. 

Alueellinen ryhmäsertifiointi on laadukas ja kustannustehokas tapa hoitaa markkinoiden kannalta tärkeää metsien sertifiointia. Sertifikaatin haltijan tehtävänä on varmistaa standardin kriteeristön noudattaminen. Lisäksi Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry lisää osaltaan PEFC –sertifioinnin tunnettuutta Suomessa. 

Nykyisten PEFC-sertifikaattien haltijoiden, Metsänomistajien liittojen, toiminnan päättyessä tilalle rakennetaan uusi toimintamalli ryhmäsertifiointiin. Metsäomistajien liitot siirtävät nykyiset sertifikaatit Kestävän Metsätalouden Yhdistykselle välittömästi yhdistyksen perustamisen jälkeen. Näin PEFC-ryhmäsertifiointi jatkuu joustavasti myös ensi vuonna eikä metsänomistajilta edellytetä erillisiä toimenpiteitä.

Metsäomistajat pääsevät mukaan alueelliseen ryhmäsertifiointiin esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten jäsenyyden tai puun ostajien asiakkuuksien kautta. Halutessaan metsänomistajat voivat ilmoittautua myös suoraan sertifikaatin haltijalle.

Lisätietoja:
Juha Hakkarainen, MTK ry, puh. 0400 870 867
Tomi Salo, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911
Kai Merivuori, Suomen Sahat ry, puh. 020 7790961