MTK, Metsäteollisuus ja Metsäteho: Uusi sähköinen puukauppapaikka yhdistää biotalouden ja digitalisaation

Tiedotteet |

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., Metsäteollisuus ry ja Metsäteho Oy perustavat yhteisen, kaikille avoimen sähköisen puukauppapaikan. Se yhdistää käytännössä biotalouden ja digitalisaation, mikä osaltaan mahdollistaa puuhun perustuvan biotalouden tuottavuushypyn ja vahvistaa koko Suomen metsäsektorin kilpailukykyä.

Sähköinen puukauppa tehostaa puumarkkinoiden toimintaa ja parantaa puun kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Tästä osoituksena yhtiön perustajaosakkaina ovat kaikki merkittävät puun myyjät ja ostajat. Puun ostajia edustavat osakeyhtiössä 23 tahoa, jotka kattavat alueeltaan ja määrältään lähes kokonaan kotimaiset puumarkkinat. Puun myyjistä omistajina on edustettuna kuusi tahoa, jotka käytännössä vastaavat koko yksityismetsätalouden kenttää. Tasapainoisen kokonaisuuden varmistamiseksi yhtiön omistus jakaantuu puoliksi puun myyjien ja ostajien kesken.

Yhtiö aloittaa toimintansa loppuvuodesta 2015. Nykyisin metsänhoitoyhdistysten kautta käytössä oleva Puumarkkinat.fi-tarjontaportaali siirtyy yhtiön omistukseen ja jatkaa toimintaansa nykymuodossaan siirtymävaiheen ajan. Sen pohjalle rakentuva toisen sukupolven sähköinen puukauppapaikka käynnistetään vuoden 2016 jälkipuoliskolla. Uusi puukauppapaikka on ensimmäinen laatuaan tässä laajuudessa sekä avoin kaikille metsänomistajille ja alan toimijoille.

”Sähköinen puukauppa on keskeinen osa puuhun perustuvan biotalouden tulevaisuutta. Puunkäytön kasvupotentiaali on yksityismetsissä. Puukauppapaikka tarjoaa modernin tavan kehittää metsänhoitoyhdistysten puukaupallisia palveluita ja edelleen lisätä kilpailullisuutta puumarkkinoilla kaikille puunmyyjätahoille. Biotalouden kasvutavoitteiden saavuttamiseksi on rohkaisevaa, että yksityiset metsänomistajat sekä heidän omistamansa metsänhoitoyhdistykset sitoutuvat vahvasti tähän toimintaan”, toteaa MTK r.y:n puheenjohtaja Juha Marttila.

”Sähköinen puukauppapaikka on konkreettinen osoitus keskeisten puumarkkinaosapuolten kyvystä tehdä yhteistyötä puumarkkinoiden toimivuuden vahvistamiseksi. Tämä on merkittävä käytännön toimenpide, jolla tuetaan hallitusohjelmaan kirjattua 15 miljoonan kuution puunkäytön lisäystä. Puun ostajien suora ja kattava omistus kauppapaikassa on osoitus metsäteollisuuden vahvasta tahtotilasta sitoutua sähköisen puukaupan kehittämiseen. Toivomme sähköisen puukaupan houkuttelevan vaivattomuudellaan ja mahdollisuuksillaan myös uusia puun myyjiä hyödyntämään metsiään ja siten vahvistamaan kotimaisen puun tarjontaa voimakkaasti kasvavan kysynnän vastapainoksi”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Yhtiömuotoinen sähköinen puukauppapaikka soveltuu hyvin hallituksen kärkihankekokonaisuuteen, ja osapuolet toivovat sen toteutukseen kohdennettua valtion rahoitusta.

Lisätietoja:

Juha Hakkarainen, metsäjohtaja, MTK r.y., puh. 0400 870 867, juha.hakkarainen@mtk.fi

Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911, tomi.salo@forestindustries.fi

Heikki Pajuoja, toimitusjohtaja, Metsäteho Oy, puh. 040 528 4359, heikki.pajuoja@metsateho.fi