MTK ja Metsäteollisuus kampanjoivat kotimaisen puun saamiseksi liikkeelle

Tiedotteet |

MTK ja Metsäteollisuus ry toteuttavat viikonvaihteessa 6. – 8. kesäkuuta 2008 ilmoituskampanjan kotimaisen puukaupan vauhdittamiseksi. Kampanjan teema on "Nyt tarvitaan suomalaista puuta. Puukauppasi pitää Suomen pyörät pyörimässä."

Ruotsinkielisten ilmoitusten teemana on vastaavasti "Nu behövs inhemskt virke. Din virkesaffär är viktig för hela Finland." Metsänomistajille suunnatut ilmoitukset julkaistaan 24 sanomalehdessä ympäri maata.

"Suomalainen metsäteollisuus on ilmaissut vahvan tahtonsa käyttää entistä enemmän kotimaista puuta. Kasvava suomalaisen puun kysyntä tarjoaa metsänomistajille entistä paremmat mahdollisuudet hoitaa ja hakata metsiään", sanoo MTK:n puheenjohtaja Michael Hornborg.

"Maassamme kasvaa mittava metsäomaisuus, jonka hoitaminen on tuottanut hyvinvointia useille sukupolville. Tasaisesti käyvä puukauppa luo jatkossakin parhaat edellytykset kehittää metsätaloutta ja -teollisuutta Suomessa, tuo työpaikkoja sekä merkittävät lisätulot aktiivisille metsänomistajille. Uusiutuvan luonnonvaran mahdollisuudet kannattaa hyödyntää täysimääräisesti yksityismetsätalouden ja koko Suomen eduksi", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila.

Kuva: Noin 80 prosenttia kotimaisesta puuraaka-aineesta tulee yksityismetsistä.

Yksityiset metsänomistajat tekevät vuosittain yli
100 000 erillistä puukauppaa. Kotimaan puuhuolto perustuu aktiivisen ja kannattavan yksityismetsätalouden harjoittamiseen.

Kestävää metsätaloutta ja uusiutuvia luonnonvaroja suomalaisten hyväksi

Suomen runsaat ja monipuoliset metsävarat antavat hyvät mahdollisuudet huolehtia sekä teollisuuden puuraaka-aineen saannista että luonnon monimuotoisuudesta. Metsät kasvavat lähes 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Hakkuita voidaan lisätä kestävästi lähes viidenneksellä. Samalla pidetään huolta metsien kasvusta sekä virkistyskäytöstä ja monimuotoisuusarvoista.

Metsätalous ja -teollisuus työllistävät suoraan ja välillisesti lähes 200 000 suomalaista. Metsien kasvatus ja hoito sekä puun korjuu, kuljetus ja jalostaminen paperi- ja puutuotteiksi tuo toimeentuloa ja elinvoimaisuutta kautta Suomen. Koko metsäklusteri tuo kolmanneksen maamme nettovientituloista.

Metsistämme yli 90 prosenttia on talousmetsiä, joiden luonnonhoidon keinot ovat tutkitusti hyviä ja niitä kehitetään koko ajan. Talousmetsien arvokkaat elinympäristöt suojellaan. Samalla lisätään luonnonmetsille tyypillisiä rakennepiirteitä esimerkiksi puulajivalinnoin, kulottamalla tai lisäämällä järeää runkolahopuuta jättämällä säästöpuita.

Suomessa on lähes kaksi miljoonaa hehtaaria tiukasti suojeltuja metsiä. Jo 8,3 prosenttia metsäalasta on tiukan suojelun piirissä, mikä on ylivoimainen Euroopan ennätys. Puolet Euroopan tiukasti suojelluista metsistä sijaitsee Suomessa.

Lisätietoja:

MTK:

– Metsäjohtaja Antti Sahi, puh. 0400 – 804 496
– Osastopäällikkö Pekka Airaksinen, 040 – 511 1189
– www.mtk.fi

Metsäteollisuus ry:
– Toimitusjohtaja Anne Brunila, puh. 09 – 132 66 00
– Metsä- ja infrastruktuurijohtaja Anders Portin, puh. 09 – 132 6610
-www.metsateollisuus.fi