Montrealissa käynnistetyt ilmastoprosessit on yhdistettävä

Tiedotteet |

Montrealin ilmastokokous aloitti kaikki maat kattavat YK:n ilmastosopimusta koskevat jatkokeskustelut, mikä on metsäteollisuuden mielestä oikea suunta. Päätöksessä korostetaan myönteisellä tavalla teknologian kehittämisen merkitystä ilmastonmuutoksen ehkäisyssä.

Sitä vastoin päätökset käynnistää keskustelut Kioton pöytäkirjan tarkistamisesta ja sen hyväksyneiden teollisuusmaiden tulevista päästövelvoitteista sisältävät uhkia. Montrealissa sovitut toimet koskevat vain noin neljännestä maailman kasvihuonekaasujen päästöistä, mikä heikentää globaalin ilmastopolitiikan tehokkuutta. Yhdysvallat, Australia, kaikki kehittyvät maat (kuten Kiina ja Intia) sekä mahdollisesti velvoitteista irtautuva Venäjä uhkaavat jäädä sitovien päästövähennysten ulkopuolelle. Nämä maat kuitenkin tuottavat noin kolme neljäsosaa maailman päästöistä. Tämä tilanne heikentäisi EU:n ja myös Suomen kilpailuasemaa globaaleilla markkinoilla.

”Toimivan kansainvälisen ilmastopolitiikan tulisi kannustaa teollisuutta investoimaan nimenomaan niihin maihin, joissa panostetaan päästöjen vähentämiseen. Nykyisen Kioton pöytäkirjan velvoitteissa mukana olevien maiden teollisuuden kilpailukyky heikkenee, kun kilpailuetu siirtyy Kioto-maiden ulkopuolelle”, toteaa suomalaista metsäteollisuutta Montrealin ilmastokokouksessa edustanut Stefan Sundman.

Suomella on tulevana EU:n puheenjohtajamaana tilaisuus olla ohjaamassa neuvotteluja vuoden 2012 jälkeisestä ilmastopolitiikasta, jolloin velvoitteiden piiriin tulee saada kattavasti kaikki ilmastonmuutoksen kannalta merkittävät maat.

15.12.2005

Lisätietoja:

Stefan Sundman, energia- ja ympäristöpäällikkö, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6611, 040 535 0501, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Pertti Laine, johtaja, teollisuuspolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6633, 0400 506 977, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi