Monipuolinen puunkäyttö on Suomen ilmastovaltti

Tiedotteet |

Metsäteollisuus tarjoaa jatkossakin monipuolisia ilmastoratkaisuja, kun alan toimintaedellytykset ovat kunnossa.

 

Ala on materiaali- ja energiatehokas uusiutuvien luonnonvarojen käyttäjä sekä johtava uusiutuvan energian tuottaja, joka valmistaa kierrätettäviä, hiiltä sitovia ja biohajoavia tuotteita sekä näyttää tietä seuraavan sukupolven biopolttoaineiden valmistukselle.  

Metsäteollisuuden mahdollistamista ilmastovalteista on pidettävä kiinni myös EU:n ilmastopolitiikassa. Vain kolmannes maailman massa- ja paperiteollisuudesta on mukana päästökaupassa, mikä antaa kilpailuedun Euroopan ulkopuoliselle teollisuudelle. Hiilivuodon estämiseksi on metsäteollisuus otettava päästöoikeuksien ilmaisjaon piiriin.

”Ilmastohaasteiden myötä on helppo ennustaa uusiutuvan puun renessanssia, jota kilpailukykyinen metsäteollisuus haluaa olla vauhdittamassa. Tähän tarvitaan kansainvälisesti reilut pelisäännöt ja hyvää kansallista energiapolitiikkaa”, sanoo Stefan Sundman, joka vastaa Metsäteollisuus ry:ssä ilmasto- ja ympäristökysymyksistä.