Ministeriön esitys ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainojen nostamisesta erittäin kannatettava

Tiedotteet |

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainon kasvattamista ja enimmäiskorkeuden nostamista.

Ajoneuvokaluston koon kasvattaminen vähentää kuljetusten energiankulutusta ja päästöjä, tehostaa merkittävästi puukuljetuksia ja parantaa metsäteollisuuden logistista kilpailukykyä.

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainoja kasvatetaan 76 tonniin saakka lisäämällä akseleita nykyiseen kuljetuskalustoon. Ajoneuvokaluston enimmäiskorkeutta ehdotetaan nostettavaksi 4,2 metristä 4,4 metriin. Asetusmuutos on tavoitteena saattaa voimaan vuoden 2013 alkupuolella.

Tiekuljetukset ovat metsäteollisuuden puu- ja muun metsäbiomassan kuljetusten kannalta välttämättömiä. Kuljetuskustannukset muodostavat noin 10 prosenttia metsäteollisuuden liikevaihdosta.

"Liikenne- ja viestintäministeriön esitys antaa mahdollisuuden tehostaa puukuljetuksia ja parantaa metsäteollisuuden logistista kilpailukykyä. Metsäteollisuus teki asiasta ensimmäisenä toimialana esityksen ministeriölle jo vuonna 2010 ja nyt tilanne on muuttumassa positiiviseen suuntaan. Asetusmuutos on tervetullut valopilkku vallitsevassa haasteellisessa markkinatilanteessa", sanoo Metsäteollisuus ry:n energia- ja infrastruktuurijohtaja Jouni Punnonen.

Ajoneuvokaluston uusiminen vie aikaa

Ajoneuvoyhdistelmien koon kasvattamisesta ja korkeuden nostosta on selkeitä etuja niin tehokkuuden kuin ympäristön näkökulmasta. Suuremmat puukuljetukset vähentävät merkittävästi kuljetusten energian kulutusta ja päästöjä ja raskaan liikenteen määrä tiestöllä vähenee selvästi.

Kuljetusajoneuvoihin asennettavat lisäakselit lisäävät yhdistelmien kitkapinta-alaa tiehen ja parantavat jarrujen tehoa. Akseleiden lukumäärän kasvattaminen vähentää myös tiestön kulumista.

Asetusmuutoksen hyödyt toteutuvat vähitellen, sillä ajoneuvokannan uusiminen vie aikaa.

"Asetuksen astuttua voimaan kestää vielä vuosia, ennen kuin koko ajoneuvokalusto on saatu uusittua uuden ehdotuksen mukaiseksi. Metsäteollisuuden jatkuvasti kasvavia kustannuksia ja vuonna 2015 voimaan astuvan rikkidirektiivin aiheuttamaa 200 miljoonan euron vuosittaista lisälaskua ei tällä päätöksellä kuitata", muistuttaa Punnonen.

Lisätietoja: Outi Nietola, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 040 194 4776