Minihallitusneuvotteluissa vahvistettava talouskasvua

Tiedotteet |

Hallituksen vaihtuessa käytävissä ohjelmaneuvotteluissa on luotava edellytyksiä talouskasvulle, jotta Suomi nousee taas jaloilleen. Julkisen talouden sopeuttamista on jatkettava ja samalla on tehtävä lisää Suomen kilpailukykyä vahvistavia päätöksiä.

”Hallituksen on pidettävä kiinni lupauksestaan olla lisäämättä teollisuuden kustannustaakkaa ja säätelyä loppuvaalikauden aikana”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Minihallitusneuvotteluissa on päätettävä konkreettisista toimista, joilla kohennetaan vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä kotimaassa. EU-prosessiin pysähtyneen windfall-veron eli voimalaitosten kiinteistöveron poisto lisäisi teollisuuden toimintaympäristön ennakoitavuutta ja pienentäisi tulevaa kustannustaakkaa.

Investoinnit edellyttävät toimivaa logistiikkaa ja infraa

”Metsäteollisuudessa on suunnitteilla merkittäviä investointeja, jotka toteutuessaan asettavat paineita etenkin logistiikalle ja liikenneinfralle. Siksi on erityisen tärkeää, ettei inframäärärahoja leikata. Suomella ei ole varaa vaarantaa jo suunniteltujen siltakunnostusten toteutumista, jotka mahdollistavat isomman ja tehokkaamman kuljetuskaluston käytön elinkeinoelämän kuljetuksissa. Myös rahoitus raakapuun rautatieterminaaliverkoston kehittämiseen on varmistettava”, Jaatinen muistuttaa.

Mahdollisilla elvytystoimilla on parannettava liikenneinfraa. Rahoitus olisi keskitettävä etenkin perusväylänpitoon, yksityisteihin ja rautateiden tavaraliikenteen pullonkaulaksi muodostuneen Luumäki-Imatra-Imatrankoski -ratavälin rakentamiseen, joka olisi käynnistettävä pikaisesti.

Meriliikenteen väylämaksut tulisi poistaa kokonaan ja lopullisesti. Se kompensoisi edes osittain rikkidirektiivin voimaantulon myötä kohoavia kuljetuskustannuksia.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600