Metsurien työehtosopimuksesta syntyi ratkaisu

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry, Maaseudun Työnantajaliitto ry, Metsähallitus, Yksityismetsätalouden Työnantajat ry ja Puu- ja erityisalojen liitto ovat päässeet neuvotteluratkaisuun työehtosopimuksesta, johon sisältyy monia tuottavuutta parantavia muutoksia. Toukokuuhun 2010 kestävän sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan yhteensä 10,1 prosenttia. Korotustasoltaan ratkaisu vastaa metsäteollisuudessa tehtyjä ratkaisuja.

Kustannusten nousun vastapainoksi osapuolet ovat sopineet tuottavuutta parantavista toimista, kuten palkkausjärjestelmän uudistamisesta ja mahdollisuudesta uusiin vuosilomajärjestelyihin. Sopimuskauden aikana selvitetään myös mahdollisuudet työaikapankkijärjestelmän käyttöönottoon.

Yleissitovan metsäalan työehtosopimuksen piiriin kuuluu yhteensä noin 3.000 työntekijää, jotka työskentelevät pääasiallisesti metsänhoitotöissä.

 Lisätietoja antavat:

Jari Forss, työmarkkinajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 4440

Veli-Matti Rekola, toimitusjohtaja, Maaseudun Työnantajaliitto ry, puh. 09 – 725 04 500

Hannu Tolonen, laatupäällikkö, Metsähallitus, puh. 0400 – 130 603

Kari Immonen, toiminnanjohtaja, Yksityismetsätalouden Työnantajat ry, 09-6844380

Sakari Lepola, työehtosihteeri, Puu- ja erityisalojen liitto, 0400 – 425 198