METSO-ohjelman tulevaisuus turvattava puun käytön kasvaessa

Tiedotteet |

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi vetoavat yhdessä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n jatkuvuuden turvaamiseksi. Vapaaehtoisuuteen perustuva ohjelma on parantanut luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä ja lisännyt metsä- ja ympäristöalan toimijoiden välistä yhteistyötä. METSO:n menestys on huomioitu myös maailmalla.

Hallitus on ilmoittanut biotalouden edistämisen kärkihankkeekseen, ja metsäteollisuuden investoinnit ovat kasvattamassa puun käyttöä lähivuosina tuntuvasti. Samalla luonnonsuojelun rahoituksesta aiotaan karsia merkittävästi. Leikkaukset kohdistuvat kipeimmin METSO-ohjelmaan, jonka jatko on vaakalaudalla.

Leikkaukset METSO-ohjelmaan olisivat haitallisia niin teollisuuden, maanomistajien kuin ympäristönkin kannalta. Vapaaehtoisen suojelun myötä metsien käyttöä koskevat konfliktit ovat vähentyneet huomattavasti. METSO:n ansiosta metsäkeskustelussa on päästy aimo harppaus eteenpäin, kun kaikki tahot luottavat samaan ohjelmaan. Nyt hallituksen on huolehdittava, ettei METSO-ohjelmaa heikennetä puun käytön kasvaessa.

METSO-ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten elinympäristöjen ja metsälajien taantuminen vuoteen 2025 mennessä. Konkreettisena tavoitteena on suojella pysyvästi noin 96 000 hehtaaria ja saada määräaikaisen suojelun sekä luonnonhoitohankkeiden piiriin 82 000 hehtaaria. Tavoitteista on saavutettu noin puolet.

Kestävä biotalous huomioi myös luonnonsuojelun. METSO-ohjelman jatko tulee turvata siten, että ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutetaan. METSO on osoittanut käytännön toimivuutensa keskeisenä keinona metsien monimuotoisuuden suojelussa. Hyvä toimintamalli tulee turvata myös taloudellisesti niukkojen aikojen yli.

Lisätiedot:
Juha Hakkarainen, metsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, 0400 870 867

Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, 045 875 8911

Risto Sulkava, hallituksen puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, 050 560 2113

Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF Suomi, 040 840 7461