METSO-ohjelma tarvitsee lisärahoitusta

Tiedotteet |

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Metsäteollisuus ry, sekä Suomen luonnonsuojeluliitto vaativat Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSO:n rahoituksen turvaamista.

Hyvän vastaanoton saaneen ohjelman resurssit täytyy saada sen tavoitteita vastaavalle tasolle.

"METSO-ohjelma on hyvin tunnettu maanomistajien ja muiden metsäalan toimijoiden keskuudessa. Ohjelma on lisännyt metsien suojelun hyväksyttävyyttä uudella ja vapaaehtoisuuteen perustuvalla lähestymistavalla. Kannustavan toimintaympäristön säilyttämiseksi on olennaista pitää huoli siitä, että ohjelman rahoitus vastaa kysyntään ja riittää tavoitteiden saavuttamiseksi", esittää Juha Hakkarainen MTK:sta.

Pysyvien suojelualueiden perustamiselle asetetusta 96 000 hehtaarin tavoitteesta vuoteen 2016 mennessä toteutuu arviolta vain kolmasosa, mikäli rahoitus jää nykyiselle tasolle. Myös ympäristö- ja luonnonarvotuen kysyntä määräaikaisten suojelusopimusten tekemiseksi ylittää jatkuvasti määrärahojen suuruuden.

Jotta METSO-ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa, tulee pysyvien suojelualueiden perustamiseen tarkoitetut määrärahat kolminkertaistaa nykyiseen 22,5 miljoonan euron tasoon verrattuna. Määräaikaisten suojelusopimusten solmimiseen tarvittava ympäristö- ja luonnonhoitotuki tulee kaksinkertaistaa nykyiseen 9,8 miljoonan euron tasoon verrattuna.

"Kriittistä METSOn onnistumiselle ovat myös varat ja henkilöresurssit alueellisissa ELY-keskuksissa ja metsäkeskuksissa. Ilman lisäresursseja käsittelyajat venyvät ja muodostavat ohjelman toteutuksessa merkittävän pullonkaulan. Tämä uhkaa myös vähentää 
maanomistajien kiinnostusta", kertoo Risto Sulkava Suomen luonnonsuojeluliitosta.

"METSOn kahden ensimmäisen vuoden jälkeen odotetaan sen vihdoin lähtevän lentoon. Seuraavat vuodet ovat kriittisiä METSOn onnistumiselle, niin sen tavoitteiden kuin uskottavuuden kannalta. Jotta hyvään vauhtiin saadun METSO-ohjelman jatko voidaan turvata, on sen rahoituksesta pidettävä huolta", sanoo Metsäteollisuus ry:n Anders Portin.

METSO-ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2016 mennessä.

Lisätiedot:

Juha Hakkarainen, metsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto, puh. 0400 870 867

Anders Portin, metsä- ja infrastruktuuri johtaja, Metsäteollisuus ry., 
puh. 040 586 6179

Risto Sulkava, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 050 
560 2113