Metsien monimuotoisuudesta pidettävä huolta – METSO-ohjelman määrärahat turvattava alkavalla hallituskaudella

Tiedotteet |

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry ja WWF Suomi vetoavat yhdessä kaikkiin eduskuntaryhmiin ja asianomaisiin ministeriöihin, jotta Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n rahoitus turvattaisiin hallituskaudella 2015–2019. 

METSO-ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten elinympäristöjen ja metsälajien taantuminen vuoteen 2025 mennessä. Konkreettisena tavoitteena on perustaa pysyviä suojelualueita noin 100 000 hehtaarilla ja toteuttaa talousmetsien luonnonhoitoa sekä määräaikaisia suojelusopimuksia 82 000 hehtaarilla. Nämä keinot yhdessä turvaavat Suomen metsäluonnon monimuotoisuutta merkittävällä tavalla.

Jotta tavoitteisiin päästäisiin, METSO-ohjelman määrärahat tulee säilyttää vähintään nykytasolla. Suojelualueiden perustamiseen tulee varata vuosittain noin 30 miljoonaa euroa. Määräaikaisiin suojelusopimuksiin sekä talousmetsien luonnonhoitoon tulee varata vuosittain vähintään noin 7 miljoonaa euroa.

METSO-ohjelman tavoitteilla ja keinoilla laaja toimijaryhmien tuki

Vapaaehtoisuuteen perustuva ohjelma on parantanut luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä ja lisännyt metsä- ja ympäristöalan toimijoiden välistä yhteistyötä. METSO-ohjelman toteutukseen on oltava riittävät resurssit, jotta sen toimivuus, hyväksyttävyys ja uskottavuus pysyvät edelleen korkealla tasolla.

Lisätiedot:
Juha Hakkarainen, metsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y, p. 0400 870 867
Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF Suomi, p. 040 840 7461
Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, p. 045 875 8911
Risto Sulkava, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, p. 050 560 2113